PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

01.10.2015
Kategorie: Právo, Lidská práva

Autor: Konzervativní strana

K rozhodnutí Ústavního soudu

ve věci restitučních nároků uplatněných paní Zdenou Mašínovou


Konzervativní strana vítá rozhodnutí Ústavního soudu ve věci restitučních nároků uplatněných paní Zdenou Mašínovou na rodinný statek, byť je zveřejněno až čtrnáct let od nabytí platnosti zákona č. 229/91 Sb. Konzervativní strana považuje však tuto šanci na získání komunisty zabaveného majetku za zbytečně komplikovanou. Konzervativní strana navrhovala přímější a rychlejší cestu k vyřešení tohoto citlivého, a zejména nedůstojného problému tak, že by Vláda České republiky ukradené věci přeživším vydala zvláštním výnosem, kterým by zároveň ocenila boj členů této rodiny proti nejzrůdnějším totalitním režimům dvacátého století: komunismu a nacismu.

Rozhodnutí Ústavního soudu přesto považujeme za polovičaté. Ve svém odůvodnění totiž naše nejvyšší instance spravedlnosti správně zohlednila hrdinství generála Josefa Mašína, ale vyhnula se spravedlivému zhodnocení protifašistické a protikomunistické činnosti jeho manželky Zdeny, synů Ctirada a Josefa, dcery Zdeny a dalších členů rodiny.

Konzervativní strana považuje za smutné i zarážející to, že dnešní politici se nedokáží vžít do osudů těchto lidí, kteří, vystaveni teroru jmenovaných režimů, navždy ztráceli své blízké a přeživší byli ohrožováni na svých životech.

S odvoláním na oficiální uznání III. protikomunistického odboje opětovně vyzýváme Vládu České republiky k ukončení nedůstojného restitučního procesu, a aby v tomto smutném případě vyšla vstříc této rodině hrdých a statečných lidí, vrátila jim komunisty ukradený majetek a v plné míře uhradila jeho aktuální znehodnocení.

Vláda České republiky by měla i v jiných, podobně tristních, případech postupovat obdobně a napravit svými exekutivními rozhodnutími některé nedostatky restitučních zákonů.

Za Konzervativní stranu

Josef Bílek

předseda