PODPORUJEME

Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

22.02.2018

Autor: Konzervativní strana

Zhoubný odkaz „Vítězného února“

Vyzýváme všechny demokratické politické strany, aby vytrvaly ve svém rozhodnutí nepodpořit žádným způsobem vládu premiéra Babiše.


Konzervativní strana shledává „Vítězný únor" jako událost, jíž negativně pociťujeme i v současnosti. Uplynulé téměř tři dekády přinesly mnoho dobrého. Svoboda, kterou jsme z větší části obdrželi bez vlastního přičinění, pochopitelně přinesla své plody v podobě osobních svobod - svobody víry a vyznání, slova a shromažďování, soukromého podnikání,... -, politické plurality, možnosti cestovat, vzkříšení občanské společnosti... Nejvýraznějšími politickými úspěchy bylo přijetí Ústavy České republiky a vstup ČR do NATO a EU, které (přes nespornou kontroverznost řady agend, které EU podporuje...) symbolizují návrat našeho společenství domů, na Západ. To vše bylo dosaženo navzdory postkomunistickým „elitám", kterým se postupně podařilo prosadit názor, že antikomunismus je přežitkem. Pravý opak je však pravdou. Se stupňující se naléhavostí v posledním období vidíme, jak mělké kořeny svoboda v naší zemi zapustila, jak velkým kamenem úrazu pro postkomunistické „elity" naše sounáležitost se Západem je, jaký vliv dokáže Moskva jejich prostřednictvím vyvinout na naši společnost.

Ústavní pořádek naší země je pod silným tlakem, vážně hrozí destrukce zastupitelské demokracie. Levicoví extrémisté z KSČM a SPD usilují, pod pláštíkem referend, o vystoupení České republiky jak z EU, tak z NATO; nikoli vyšší participace občanů na veřejném životě, ale toto je jejich skutečný cíl. Obě jmenované strany sahají po podílu na vládě - zatím „pouze" formou její tolerance či podpory. To vše se děje za situace, kdy s aktivní podporou prolhaného presidenta vládne vláda v čele s premiérem - miliardářem v nebývalém konfliktu zájmů neobtěžujícím se věrohodným vysvětlením původu svého počátečního kapitálu, dle dostupných záznamů konfidentem zločinné Státní bezpečnosti pohrdajícím ústavní nutností získat důvěru Poslanecké sněmovny. Vláda zákona, svoboda občanů, zahraniční směřování a bezpečnostní ukotvení naší země jsou tedy fatálně ohroženy.

Konzervativní strana vyzývá představitele demokratických politických stran, aby přestali bagatelizovat rizika plynoucí z nelegální, kuturně nekompatibilní (povětšinou islámské) imigrace a vzali obavy občanů vážně. Svým povýšeným a přehlíživým postojem k této aktuální otázce, stejně jako konformním, politicky korektním přitakáváním řadě kroků směřujících k převýchově společnosti, namířených proti dané a neměnné lidské přirozenosti (gender mainstreaming, adopce dětí homosexuálními páry,...) či proti svobodě (slova, podnikání,...), vhánějí mnozí demokratičtí politici voliče do náruče těch, kteří se neohlížejí na realistický popis rizik, ale naopak se snaží lživým přeháněním vyvolat ve veřejnosti co nejvíce strachu. To se jim zjevně velmi dobře daří. Takto pojatý populismus využívají k získání vlivu, který však hodlají uplatnit k dosažení zcela jiných cílů.

Konzervativní strana dále vyzývá všechny demokratické politické strany, aby vytrvaly ve svém rozhodnutí nepodpořit žádným způsobem vládu premiéra Babiše a aby měly na zřeteli zájem občanů a již nyní zahájily jednání vedoucí k maximalisaci počtu mandátů, který (s ohledem na specifické vlastnosti volebního zákona) demokratické strany mohou získat v příštích volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Konzervativní strana konečně znovu zdůrazňuje nejvyšší důležitost nadcházejících voleb do Senátu Parlamentu ČR a vyzývá zejména KDU-ČSL, STAN, TOP09 a ODS k takovému koordinovanému postupu, který povede k výsledku těchto voleb, jehož důsledkem bude účinné zabránění plánované destrukce ústavního pořádku České republiky.

Konzervativní strana uctí památku obětí komunistické diktatury 25. února v 10:00 hod. položením květin u pomníku tří odbojů na ulici Rooseveltově v Brně. Zveme každého, aby se k nám připojil.

Za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík

předseda