PODPORUJEME

Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

24.02.2012

Autor: Konzervativní strana

Zhoubný odkaz „Vítězného února“

Konzervativní strana si připomene památku obětí komunistické diktatury 25. února v 15 hod. položením květin u pomníku tří odbojů na ulici Rooseveltově v Brně.


Konzervativní strana shledává „Vítězný únor" jako událost, jejíž vliv máme možnost negativně pociťovat i v současnosti. Obáváme se že v nejbližší budoucnosti nelze očekávat v tomto směru změnu k lepšímu, protože „Vítězný únor" poznamenal v naší zemi svým „odkazem" již tři generace. To, co komunisté oslavovali jako vítězství pracujícího lidu, však ve skutečnosti bylo vyvrcholením dlouhodobě organizovaného převratu řízeného cizí mocností. Smyslem a cílem únorového puče totiž bylo rozšíření a upevnění moci impéria Ruska, které se v tom čase nazývalo Sovětský svaz.

Komunisté využili destabilizace našeho společenství, která měla kořeny již před druhou světovou válkou. Krize ve společnosti byla posílena tím, že se naši dědové a otcové následně nepostavili gigantickému zlu z dílny fanatického hitlerovského Německa, ač bylo velmi podobné tomu, které po dvacet let příznačně řádilo na východ od naší země. Stejně tak naši blízcí po válce nečelili fanatické vládě mírně obměněného zla vlády komunistické spodiny. O to hlubší proto byla demoralizace, která po „Vítězném únoru" následovala.

Obrovská neodčinitelná vina komunistů a jejich kolaborantů spočívá v tom, že posloužili cizí zlomoci proti vlastnímu národu a kultuře a podíleli se na ní. V této souvislosti nelze nepřipomenout tragickou úlohu všech nekomunistických stran i presidenta Beneše, kteří akceptovali systém Národní fronty připravený sovětskými komunisty pro celou středovýchodní Evropu. Tím byla vyloučena z politiky veškerá pravice. Jedním z největších zločinů komunistické éry pak byla systematická likvidace a vyhánění skutečných elit národa.

Celým komunismem prostupuje snaha narušit a zpochybnit tradiční křesťanský morální a hodnotový systém tím, že bezprecedentně pronásledoval jejich nositele a často je i likvidoval. Slušné čestné občany proto pokládal za své potenciální nepřátele. Komunisté se tak jejich vlivu obávali, že se rozhodli cíleně bořit samotné základy historicky utvářených společenských struktur na kterých civilizované lidské společenství stojí a přetrvává věky. O tom, jak se jim podařilo ničivé dílo prosadit až do dnešních dnů, svědčí například většinové mínění veřejnosti o činnosti odbojové skupiny bratří Mašínů, nebo o navrácení majetků ukradených církvím.

Smutným odkazem „Vítězného února" byla i „Sametová revoluce", jejíž cílem primárně nebylo bojovat proti komunisty stvořenému nemravnému systému jako ničiteli základů civilizované lidské existence, ale zachovat zájmy úzké parazitující vládnoucí vrstvy. Soudruzi „Sametovou revoluci" spustili neboť staré způsoby násilného ovládání mas přestaly být efektivní a zbídačelé hospodářství vyžadovalo radikální modernizaci. Centralizovaná dobře organizovaná tlupa, zastřešená komunistickou ideologií, se proto z vlastní vůle najednou stala „kapitalisty" a decentralizovala se. Předvoj „Nové společnosti" tak nadále tvoří lidé s nezměněnými hodnotami či jejich synci. Tato nová mocná společenská vrstva je jedním z tristních odkazů „Vítězného února".

Termíny „pravda", „mír", „pracující lid", „rovnoprávnost",... nejnověji pak „lidská práva", se staly i díky „Vítěznému únoru" a následným vládnoucím strukturám prázdnými pojmy. Jejich obsah je v orwellovském duchu libovolně interpretovatelný. Proto tyto pojmy bylo možné tak často a tak snadno zneužívat k naprostému opaku jejich významu. Místo toho, abychom se snažili o nápravu tohoto zhoubného matení, sledujeme další prohlubování tohoto neblahého jevu. Budou-li chtít naše děti přežít jako svobodní svéprávní lidé, čeká je proces bolestného vyrovnávání se s „únorovým" i „listopadovým" odkazem. Nejprve se však budeme muset odnaučit lhát; lež je hlavním odkazem obou „epochálních převratů". Našim dětem musíme napříště říkat i často přetěžké pravdy.

Konzervativní strana si připomene památku obětí komunistické diktatury 25. února v 15 hod. položením květin u pomníku tří odbojů na ulici Rooseveltově v Brně.