PODPORUJEME

Demonstrace za ochranu manželství - již ve čtvrtek 29. dubna!


Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

08.01.2002

Autor: Jan Kubalčík

Tři otázky

Práva zvířat, odsun-vyhnání Němců, majetek ŘKC


  1. Tato otázka je určena těm, kteří souhlasí s tvrzením, že "každé právo je spjato s nějakou povinností" a zároveň hovoří o právech zvířat. Tedy: "Jaké jsou povinnosti zvířat?".
  2.  

  3. Tuto otázku bych rád směřoval na ty, kteří litují toho, že bolševická moc převzala v letech 1946 - 1948 vládu v naší vlasti a zároveň souhlasí s tím, že tzv. Benešovy dekrety jsou neodmyslitelnou součástí našeho právního řádu a v této logice schvalují, resp. nesporují odsun / vyhnání našich spoluobčanů německé národnosti. Zároveň se omlouvám za spekulativní charakter tohoto dotazu. Tedy: "Zvítězila by KSČ ve volbách roku 1946, kdyby nebylo odsunu / vyhnání a čeští Němci se normálně zúčastnili voleb?"
  4.  

  5. Poslední dotaz pokládám těm, kteří jsou přesvědčeni, že Římskokatolická církev nabyla svého majetku, o který se hlásí u ČR v rámci restitucí, nepoctivým způsobem (tj. krádežemi a vydíráním - tedy konfiskacemi a donacemi) a zároveň považují naši tzv. první republiku (tedy ČSR) za právní stát. Ještě bych rád upozornil že Masarykova republika nebyla vůbec prokatolicky orientovaná - v jejím rámci vznikla samostatná státní církev... Tedy: "Jak to, že zmíněný majetek Římskokatolické církve nebyl v období 1918 - 1938, jako nelegálně nabytý, státem zkonfiskován a jak to, že takto nebylo vůči Římskokatolické církvi postupováno v jiných státech s nepřerušenou právní kontinuitou?"

 

V Brně 8. ledna 2002

 

RNDr. Jan Kubalčík

místopředseda Městského sdružení Konzervativní strany Brno

www.skos.cz