PODPORUJEME

Národní pochod pro život 2022 - již v sobotu 30. dubna!


Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

20.07.2011

Autor: Konzervativní strana

Proti tyranii je legitimní bojovat se zbraní v ruce

Zákon o protikomunistickém odboji


Konzervativní strana vítá přijetí zákona o III. odboji Poslaneckou sněmovnou a Senátem Parlamentu České republiky.

Konstatujeme, že doba nesvobody fakticky trvala nepřetržitě dlouhých 51 let. V její druhé fázi těsně po skončení II. světové války, v čase nelítostných bojů o poválečné uspořádání zejména střední a východní Evropy se naplno projevila zvěrstva, pomocí kterých se obyčejně derou k moci totalitní režimy. Ten, kdo se nositelům nastupujícího krutého režimu stavěl do cesty, byl nezřídka zavražděn pomocí degenerovaného policejního a soudního systému, zastřelen na hranicích, nebo přinejmenším zbaven svobody a tedy i majetku na dlouhá léta.

Po upevnění komunistické moci a smrti snad největšího zločince všech dob

J. V. Stalina sice totalitní režim zmírnil tresty udělované svým odpůrcům, avšak dále vytrvale a pečlivě ničil jakékoliv projevy nesouhlasu se svojí vládou. Lidé vystupující ve prospěch demokratizace společnosti byli dále zavíráni, v zaměstnání museli přijímat práce neodpovídající jejich vzdělání, nemohli pomýšlet na kariérní postup, jejich děti často nesměly studovat na vysokých školách, a všichni byli odděleni v ghetu za ostnatými dráty od svobodného světa. Ve společnosti si nadále udržovala privilegovaná vrstva moc pomocí strachu, úsluh vyvoleným či dárků poslušným, ideologické masáže, cenzury a desinformací.

Konzervativní strana s politováním konstatuje, že k přijetí této formy satisfakce bezesporu velmi odvážných odbojářů dochází až více jak 20 let od vzniku formálních podmínek pro obnovení demokracie, vlády práva a svobod obyvatel v naší zemi. Drtivá většina těch, kteří trpěli v komunistických žalářích, členů jejich rodin, či jejich přátel, a těch, kteří proti komunistické tyranii pozvedli zbraň a o kterých se zde jedná na prvním místě, se tohoto uznání, bohužel, nedožila.

Vláda České republiky a Parlament České republiky tak konečně přijetím zákona o uznání III. - protikomunistického - odboje navazují na jeho spontánní uznávání obcemi z počátku devadesátých let. Stále nám však chybí přesvědčivé zobrazení životům nebezpečné atmosféry tehdejší doby, která zároveň vyústila do zničení tradičních struktur společnosti a radikálního omezení svobod každého jednotlivce. Z dnešního pohledu se zejména mladším generacím může krutý nástup totalitní moci jevit jako nepříjemná historická epizoda, která přinesla jen nějakou větší šikanu obyvatel našeho státu, a že pozvednutí zbraní proti ní je třeba chápat jako zločinný akt. Tento dluh vůči účastníkům III. odboje, nynějším i budoucím generacím, musíme co nejrychleji vymazat. Omezíme tak prostor pro skrytý či otevřený návrat totalitních režimů v jiných podobách.

Konzervativní strana

Za správnost vyjádření zodpovídá kancléř Jan Holeček (kancler@konzervativnistrana.cz).