PODPORUJEME


Svobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

10.03.2017

Autor: Konzervativní strana

Osmnáct let v NATO

Konzervativní strana vítá záměr presidenta USA Donalda Trumpa navýšit výdaje na obranu.


Před osmnácti lety byla Česká republika přijata do svazku zemí NATO. Připomínáme si toto významné výročí s vědomím, že naše příslušnost ke státům sdruženým v NATO nám dala možnost podílet se na společné obraně západní civilizace a být zároveň pod její ochranou.

Je dobře, že se těšíme ochraně organizace, která byla založena s cílem bránit své členy před napadením. Tím spíše je to dobře ve světě, ve kterém stále nebyl poražen islámský terorismus, a ve kterém na střední Evropu stále dopadá stín mocnosti, jejíž předchůdkyně nás před 49 roky okupovala a jejíž agresivní imperiální podstata - jak napadení Ukrajiny přesvědčivě ukazuje - se nikterak nezměnila.

Konzervativní strana si uvědomuje nesamozřejmost naší příslušnosti k Severoatlantické alianci a odsuzuje veškeré iniciativy vyzývající k vystoupení České republiky z NATO. Tato nesamozřejmost dnes vystupuje naléhavě do popředí zejména v souvislosti s deklarovanou ochotou České strany sociálně demokratické uzavřít vládní koalici s KSČM - tedy se stranou, které vždy bylo a je, z dobře známých důvodů, členství České republiky v NATO trnem v oku.

Konzervativní strana kromě toho apeluje na vládu České republiky, aby připomněla všem vládám zemí, sdružených v NATO zásadní význam transatlantických svazků. Evropské země by se měly důsledně vyvarovat jakékoli podpory případných US izolacionistických tendencí, které mohou být posilovány mimo jiné prostřednictvím levné kritiky některých mezinárodních kroků USA. Naopak by evropští spojenci měli se Spojenými státy aktivně spolupracovat. Konzervativní strana v této souvislosti vítá a plně podporuje zvýšení vojenské přítomnosti armád NATO ve členských zemích na východní hranici Severoatlantické aliance a apeluje, aby toto navýšení bylo co nejrozsáhlejší. Stejně tak Konzervativní strana vítá záměr presidenta USA Donalda Trumpa navýšit výdaje na obranu.

U příležitosti tohoto výročí je dále třeba připomenout Stát Izrael, který je zcela nepochybně součástí západní, židovsko-křesťanské civilizace, statečně ji brání a i za to je vystaven nepřetržitým útokům nepřátel. Stát Izrael přitom nepožívá výhod členství v NATO. Konzervativní strana připomíná svůj návrh, prvně vznesený v r. 2002: je třeba pozvat Stát Izrael do NATO. Vyzýváme znovu vládu České republiky, aby v tomto smyslu naléhala na naše spojence a sama podnikla všechny kroky vedoucí tímto směrem, které jsou v její kompetenci.

Konečně je nezbytné zmínit, že Česká republika přislíbila, že jako člen NATO budeme každoročně na obranu vydávat nejméně 2% HDP. Toto slovo gentlemanů však dlouhodobě neplníme; jako spojenci již v tomto bodě fatálně selháváme. President USA Donal Trump má v dané otázce pravdu: mezi členskými zeměmi NATO je až příliš mnoho „černých pasažérů". Je přitom nepřípadné interpretovat opodstatněné apely ze strany našeho nejsilnějšího spojence jako zpochybňování významu či smyslu Severoatlantické aliance. Na ostatní partnery může naše vláda v každém případě pouze zdvořile apelovat. Sami bychom však měli udělat to, co je v našich silách, a jít příkladem: zásadně zvýšit výdaje na obranu a to okamžitě.

Za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík, místopředseda

Tomáš Müller, kancléř