PODPORUJEME


Svobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

08.06.2013

Autor: Konzervativní strana

Obec obci – město městu

Výzva - návrh jednoho možného efektivního postupu adresné pomoci povodněmi postiženým obcím


Konzervativní strana tímto vyzývá všechna zastupitelstva obcí a měst v zemi, která nebyla postižena právě odeznělými povodněmi, aby si zvolila partnerskou obec či město obdobné velikosti, které povodní postiženo bylo, a zjistila přímo jejich aktuální potřeby od tamního zastupitelstva, resp. obecního (městského) úřadu, a aby zorganizovala mezi občany svých obcí a měst veřejnou sbírku za účelem uspokojení těchto potřeb, popř. aby jim poskytla i jinou pomoc dle svých možností. Zejména vyzýváme starosty a primátory, aby se kontaktovali přímo se svým protějškem z dané obce či města a bezprostředně nabídli konkrétní pomoc.

Konzervativní strana děkuje každé takové obci, každému takovému městu, tedy zejména jejich representacím, které se snad již obdobně zachovaly a my o tom pouze nemáme zprávu.

Vyzýváme všechny lidi dobré vůle, zejména pak své členy a příznivce, aby se s touto výzvou obrátili na zastupitelstva a starosty či primátory svých obcí a měst.

Zároveň vyzývame všechny politické strany a hnutí, aby apelovaly na členy zastupitelstev zvolené na jejich kandidátkách, aby neprodleně vyvinuli aktivity vedoucí výše uvedeným směrem.

Konzervativní strana žádá všechna masmédia, aby tuto výzvu v co největší míře a neprodleně uveřejnila.

Jsme přesvědčeni, že takováto bezprostřední cílená pomoc může být velmi efektivní a zaručuje, že se vybrané prostředky dostanou přesně ke svému cíli. Kromě toho taková pomoc může podpořit vzájemnou důvěru ve společnosti, které se dlouhodobě zoufale nedostává.

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, spoluobčané, prosíme vás, jednejte! Velká voda není zdaleka jediné riziko, které nám všem hrozí. Příště to zase může být vaše obec, vaše město, kdo bude potřebovat pomoc.

Za Konzervativní stranu,

Josef Bílek

předseda