PODPORUJEME

Demonstrace za ochranu manželství - již ve čtvrtek 29. dubna!


Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

28.06.2021

Autor: Pavel Mareš

Nová totalita na obzoru

Takovou hádku Brusel ještě nezažil. Orbán to schytal kvůli diskriminaci gayů.


 

Takovou hádku Brusel ještě nezažil. Orbán to schytal kvůli diskriminaci gayů. Český premiér zůstal mlčet. Česko se nepřipojilo k apelu 17 zemí ve prospěch práv homosexuálů. Maďarská vláda ve školách znemožňuje osvětu ohledně sexuálních menšin. Belgický premiér inicioval dopis adresovaný evropským institucím, aby dbaly o ochranu práv lidí z LGBT komunity a přezkoumaly, zda maďarský zákon není v rozporu se základní smlouvou EU, která zapovídá diskriminaci na základě sexuální orientace.

To je několik vět vybraných z článku Kateřiny Šafaříkové na serveru Aktuálně.cz. Celkové vyznění článku? Orbán je zloduch, který chce LGBT menšinám upřít jejich práva.

Jaká že to jsou práva? Ať se dívám, jak se dívám, jediné právo, které novela maďarského zákona o ochraně dětí omezila, je právo propagovat na školách ideologii „všechny sexuální orientace jsou rovnocenné" a provádět zde homosexuální „osvětu". Což pokládám spolu s maďarskými zákonodárci za velice moudré a nanejvýš potřebné. Proč mají školy dětem problematizovat jejich přirozenou sexuální identitu, když s ní z 95 procent žádný problém nemají? Proč zaměřovat jejich pozornost na těch nestandardních 5 procent a dělat jim jakoukoli reklamu? Nechť si dotyčná menšina realizuje své preference v soukromí, ale necpe se s nimi na veřejnost, nevnucuje je ostatním a nevyžaduje od nich zvláštní výsady a ohledy!

Nanejvýš znepokojivá a varující je snaha „pokrokových" států EU vnutit jejich názory na výchovu dětí všem členům unie, dokonce pod hrozbou vyloučení:

Nizozemský premiér poukázal na Orbánovo setrvalé podkopávání hodnot, na nichž stojí EU, a zeptal se: „Proč vlastně v EU zůstáváte? S takovým zákonem nemáte v EU co dělat."

Ejhle, začíná se nám tu rýsovat nová totalita! Maďarští zákonodárci snad nejsou svéprávní a nebyli do parlamentu zvoleni v demokratických volbách? O tom, čemu se budou učit děti na maďarských školách, se už nebude rozhodovat v Budapešti, ale v Bruselu? Je jen chvályhodné, že náš premiér se k tomuto nátlaku nepřipojil, a doufejme, že v tom vytrvá. Jinak bychom museli počítat s tím, že ani o našich učebních osnovách si už brzy nebudeme rozhodovat sami, ale budou nám opět diktovány z nějakého všemocného zahraničního politbyra.

 

Autor je člen Konzervativní strany