PODPORUJEME

Den pro rodinu 2022 - již v sobotu 10. září!


Kateřïna Daczická do Senátu!


Svobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

15.06.2021

Autor: Konzervativní strana

Konzervativní strana podporuje Alianci pro rodinu

Konzervativní strana ostře odsuzuje cenzurní zásah sociální sítě Facebook proti Alianci pro rodinu.


Cenzurovanou myšlenkou v daném případě je, že děti potřebují mít rodiče: ženu a muže, mámu a tátu.

Také Konzervativní strana v souladu se skutečností konstatuje, že pro dítě je optimální vyrůstat v rodině se svými biologickými rodiči - tedy s mámou a tátou - a pokud to náhodou není možné, tak v uspořádání, které se takovému optimu co nejvíce blíží. Připomínáme přitom Úmluvu o právech dítěte (jíž je Česká republika smluvní stranou), ve které se v článku 7 říká: „Každé dítě je registrováno ihned po narození a má od narození právo na jméno, právo na státní příslušnost, a pokud to je možné, právo znát své rodiče a právo na jejich péči."

Konzervativní strana vyjadřuje plnou podporu Alianci pro rodinu a vyzývá všechny politické představitele České republiky, v jejichž kompetenci to je, aby se razantně a účinně zasadili o svobodu slova.

 

Za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík

předseda