PODPORUJEME

Demonstrace za ochranu manželství - již ve čtvrtek 29. dubna!


Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

31.07.2018

Autor: KČ, KAN, KONS

Evropská koalice pro Prahu

Společné tiskové prohlášení Koruny České, Konzervativní strany a Klubu angažovaných nestraníků


SPOLEČNÉ TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ

tradičně spolupracujících politických subjektů:

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska),

Konzervativní strana a

Klub angažovaných nestraníků

(dále jen „Prohlašující politické subjekty"),

 

které společně zastávají tradiční hodnoty, vycházející z historického odkazu antiky, křesťanství a judaismu coby základu evropské kultury a civilizace, pokládají zmíněné konzervativní principy za nejlepší vodítko pro řízení obce i státu.

Ve snaze nabídnout hodnotově orientovanou politiku jako alternativu soudobé, často bezobsažné soutěže marketingových strategií, se Prohlašující politické subjekty rozhodly pro spolupráci s dalšími demokratickými subjekty, které se chtějí inspirovat správně fungujícími modely především západoevropských metropolí, a proto oznamují, že společně se stranami:

 

SNK Evropští demokraté,

evropani.cz a

Sdružení pro Místní Správu,

 

utvoří společnou koalici pro volby do zastupitelstva Hlavního města Prahy s názvem:

 

Evropská koalice pro Prahu

 

V konkrétní programové rovině budou Prohlašující politické subjekty usilovat mj. o:

-       investiční politiku a správu veřejných věcí, osvědčenou mj. zejména v západoevropských monarchiích, tedy takovou, která přesahuje horizont jediného volebního období (nezanedbávat údržbu staveb, neškudlit tam, kde se aktuálními „úsporami" vyvolají vyšší náklady později);

-       municipální podporu ekumenického dialogu, mezi konfesní usmíření, spolupráci a vyrovnání se s vlastní historií, za jejichž symbol pokládají mj. návrat Mariánského sloupu na Staroměstské nám.;

-       primátorskou záštitu pro akce Pochod pro život a Den pro rodinu (jako symbolu toho, že obec i stát musí podporovat prorodinnou politiku, má-li přežít), finanční podporu pořadatelům těchto akcí ze strany HMP a zdrženlivý přístup k akcím směřujícím k relativizaci rodiny a manželství;

-       ukončení všech klientelistických praktik, protekcionistické a prokorupční personální, zakázkové a dotační politiky pražské radnice; navrácení důvěry občanů v jejich komunální zastupitelský orgán.

 

V Praze dne 28. července 2018

 

Za politickou stranu: Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

Mgr. Petr Nohel, Ph.D. - předseda a JUDr. Petr Krátký - místopředseda

Za politickou stranu: Konzervativní strana

RNDr. Jan Kubalčík, Ph.D. - předseda a Mgr. Ing. Michal Struha - místopředseda

Za politické hnutí: Klub angažovaných nestraníků

Ing. Jiří Domlátil - předseda a Bc. Marcel Miška - místopředseda

 

Více informací: za Korunu Českou (monarchistickou stranu Čech, Moravy a Slezska): JUDr. Petr Krátký, místopředseda - volební koordinátor, tel. 724464351, e-mail: petr.kratky@korunaceska.cz;

www.korunaceska.cz

 

 


Soubory:
180729-Tiskove_prohlaseni_KC_KONS_KAN_k_volbam_do_ZHMP.pdf