PODPORUJEME


Svobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

02.10.2014

Autor: Konzervativní strana

Chceme být konzervativní

k Občanské konzervativní straně


Konzervativní strana je přesvědčena, že v Občanské demokratické straně (ODS) byli a jsou v nějaké míře zastoupeni konzervativci. Chápeme dále, že část z nich ODS opouštěla a opouští, neboť se nedokázali a nadále nemohou smířit s politickou praxí ODS, která se ke konzervativním přístupům vždy klonila a kloní pouze tehdy, když je to utilitárně výhodné. Pokud však někdo na jedné straně tvrdí, že opouští ODS pro její nedostatečnou konzervativnost, zatímco on sám je daleko konzervativnějším, a na straně druhé zakládá novou konzervativní stranu, dokazuje svým jednáním, že konzervativcem není - a že tedy opouští ODS ze zcela jiných důvodů, než proklamuje. To je zjevně případ pana Jiřího Janečka a jeho Občanské konzervativní strany (OKS).

Pan Janeček před založením OKS nijak nekontaktoval Konzervativní stranu, nesnažil se zjistit, zda jím zakládaná OKS jen zbytečně netříští konzervativní politické síly - což by bylo, kdyby byl skutečně konzervativcem, přímo proti jeho zájmu. Konzervativní strana přitom vítá ve svých řadách každého skutečného konzervativce, který svůj životní postoj i politickou filosofii hodlá přenést do praktické politiky.

Že je naše přesvědčení o politickém charakteru pana Janečka a jeho „konzervativní" OKS opodstatněné navíc tato strana a její lídr dokazují i svými kroky. Zatím posledním z nich je navázání partnerství OKS s francouzskou Front National Marine Le Pen. Tím se OKS staví po bok obdivovatelů (a bude-li příležitost tedy patrně též spolupracovníků...) ruského vůdce Vladimíra Putina. Tato skutečnost nám byla bezprostředním motivem pro oficiální vyjádření vztahu Konzervativní strany k OKS: ostře se ohrazujeme, aby takovéto politické jednání bylo vydáváno za konzervativní, a důrazně se od něj distancujeme.

Za Konzervativní stranu

Josef Bílek

předseda