PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

16.11.2021

Autor: Konzervativní strana

17. 11. 1989 - 17.11. 2021

Tiskové prohlášení k 17. listopadu


Před 32 lety jsme se začali zbavovat toho, co více než čtyřicet let komunistického režimu dusilo naše osudy, ničilo hospodářství, přírodu, památky, kulturu, vedlo nás k zaostalosti. S nadšením jsme svrhli totalitní režim a nadechli se svobody. Zbavili jsme se sovětských okupantů, Varšavské smlouvy i RVHP a stali jsme se součástí demokratického světa a jeho struktur, NATO a Evropské unie.

Konzervativní strana odkazuje na svá dřívější prohlášení k výročím 17. listopadu v uplynulých letech. Upozorňovali jsme v nich na mnohé jevy a tendence, které tento státní svátek nasvěcují spíše jako živý symbol, než jako pouhý objekt vzpomínek.

Jako dnešní hlavní úkoly, před kterými stojí budoucí vláda, identifikujeme zejména:

  • Česká republika musí přestat s rolí černého pasažéra Západu a zvýšit své výdaje na obranu na alespoň 2% HDP ročně - raději však více.

  • Důvodně se obáváme, že ostrý útok genderových aktivistů proti rodině bude při první příležitosti znovu zesílen - je nezbytné stát pevně na straně rodiny.

  • Další úlohou je náležitá diversifikace energetických zdrojů, zejména tedy nutná výstavba nových bloků jaderných elektráren.

  • Aktuální dění na východní hranici (nejen) Polska jasně ukazuje, že otázka imigrace je a bude stále živou.

  • Hospodářství je nadále brzděno opatřeními, jejichž záměrem je tlumit epidemii čínského viru. Státní rozpočet je v rozvalu, státní dluh - tedy dluh každého občana - narostl v důsledku bezuzdného a bezúčelného rozhazování odcházející vlády astronomicky. Finance státu je třeba dostat pod kontrolu.

Téměř každý z těchto úkolů by za běžných okolností stačil sám k tomu, aby se pod jeho tíhou politická representace rozložila. I proto je na místě si stále připomínat, že vývoj naší země po Listopadu 89 byl přes všechny své nedostatky neskonale lepší, než cokoli mezi lety 1938 a 1989.

 

Za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík

předseda