PODPORUJEME

Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

05.07.2012

Autor: Svatopluk Kalužík

1149. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu

Projev na vzpomínkové akci v Brně


Dobré odpoledne, vážení přátelé,

městskému sdružení Brno, stejně jako celé Konzervativní straně, je velkou ctí účastnit se vzpomínky na tak významnou kulturně-historickou událost.

Nejsem vzděláním historik a tak se nebudu pouštět do úvah např. jak dlouho jsou zde Slované, ani jak dlouho jsou na tomto území Moravané, kdo vlastně Moravané jsou ba ani, jak dlouho je Morava křesťanská.

Ono teorií by se našlo. Pan Horák ve svých O Slovanech úplně jinak prokazuje, že Slované jsou autochtonní obyvatelé Evropy, doktor Zástěra pak mluví minimálně o čtvrtém století. Genetický pohled skýtá rovněž téměř neomezený prostor k úvahám více či méně divokým, keltománie je jen jedním z mnoha možných příkladů.

Jiní zase dokazují, že na našem území bylo křesťanství již dávno před svatými Cyrilem a Metodějem.

Ptám se - no a co, co se mění na podstatě věci? Moravanství není věcí ani rodného listu, ani razítka v občanském průkazu, ani genetického či třídního původu. Moravanství se nosí v srdci. Stejně tak není podstatné, zda Cyril a Metoděj jsou věrozvěsti či zda „pouze" víru rozšiřovali a upevňovali, podstatné je, že Cyrilek a Metúd sů naši, jak se říká na mém rodném Podluží.

Začátek prázdnin pro mne zůstane navždy spojen s odjezdem k babičce a tradiční slavnostní cyrilometodějskou mší na které velebně znělo: „Víře vždy věrni budou Moravané, dědictví otců, zachovej nám Pane."

A to je náš velký a společný - troufám si říci ryze konzervativní - úkol, zachovat dědictví otců a Bůh nám v tom pomáhej.