PODPORUJEME

Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

13.08.2013

Autor: Konzervativní strana

NE předčasným volbám

NE účelovým změnám Ústavy, NE předčasným volbám, NE přímé volbě presidenta, NE volbě "nejmenšího zla"


Konzervativní strana

1. nesouhlasí s jakoukoli účelovou změnou Ústavy, proto je i proti případnému omezení pravomocí presidenta,

2. nesouhlasí s tím, aby byla levici dána šance na získání ústavní většiny v Poslanecké sněmovně dříve, než je to nezbytně nutné, proto je proti předčasnému rozpuštění Poslanecké sněmovny a předčasným volbám; volby do Senátu na podzim 2014 skýtají naději, že v nich levice může přijít o svoji ústavní dominanci v horní komoře Parlamentu - celý rok mezi volbami do Poslanecké sněmovny a do Senátu může být fatálně dlouhým časem, kdy bude levice naprostým hegemonem nad celým politickým systémem,

3. je pro zrušení přímé volby presidenta a navrácení této volby do rukou Parlamentu,

4. je pro takovou úpravu voleb do Poslanecké sněmovny, která umožní volit jinak než způsobem „nejmenšího zla" bez toho, aby byl občan vystaven obavě z propadnutí jeho hlasu - v opačném případě se obáváme velmi nízké volební účasti, což by v očích veřejnosti dále oslabilo legitimitu našeho demokratického režimu a tím posílilo jeho destabilisaci.

Rozvrat současných nekomunistických parlamentních politických stran ukazuje, že jejich hnacím motorem není obecné dobro, ale v lepším případě oportunismus, v tom horším poslušné následování cizích zájmů. Vyzýváme proto nekomunistickou politickou representaci, aby usnadnila nezbytnou rekonstrukci stranického systému, např. zavedením výše uvedené úpravy volebního zákona. Vyzýváme, aby tak bylo učiněno dříve, než budeme čelit riziku zpochybnění Západní zahraničně-politické orientace naší země a tím krajně nebezpečnému ohrožení její bezpečnosti.

Konzervativní strana konečně konstatuje, že v těchto dnech a týdnech sklízíme co jsme zaseli, když jsme před 20 lety odmítli prověřit základy našeho polistopadového režimu. Nyní se ukazuje, jak shnilé tyto základy jsou, a proto stavba, kterou jsme vybudovali, nese tak výrazné postkomunistické rysy. Konzervativní strana dlouhodobě a ze všech svých skromných sil usiluje o to, abychom se vymanili z postkomunismu a udrželi Západní kurz země. Vyzýváme občany, aby se v tomto úsilí ke Konzervativni strane přidali - jen tak se skromné síly mohou v demokratickém režimu změnit v ty určující.

Za Konzervativní stranu

Josef Bílek

předseda