PODPORUJEME

Národní pochod pro život 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

11.09.2012

Autor: Jan Friedlaender

Týdenní ohlédnutí

35. týden 2012


Na domácí scéně se v minulém týdnu hrála hra o funkci policejního prezidenta. Obávám se, že občan odkázaný na media, byť by je sledoval sebedůkladněji, není schopen si vytvořit kvalifikovaný názor, zda odvolání plukovníka Lessyho z této funkce bylo správné či nikoli. Jakkoli si přinesl jisté problémy z minulosti, přece podezření, že se vládní kruhy obávaly jeho přílišné aktivity, bude možno vyvrátit až případnou obdobnou aktivitou jeho nástupce. Jde zde o projev problému, který nemá obecně dobré demokratické řešení: jak dalece má být šéf policie (a stejně tak šéfové v oblasti justice) závislý na výkonné moci? Partokraté jistě odpoví, že vítěz (voleb) má brát vše, stejně jako jim nevadilo, když vládní většina chtěla veřejnosti zkonfiskovat druhý program veřejnoprávní televize (možná druhý nejlepší na světě) ve prospěch jakési soukromé společnosti. Jsou prostě oblasti, u nichž si demokrat musí uvědomit, že maioritas je něco jiného než démos. Policie a justice, které by posluhovaly vládní většině, by byly negací vlády práva a neplatí-li právo, pak nelze mluvit o demokracii, byť by zákony byly přijímány řádně a svobodně zvolenými zastupiteli. Na druhé straně však dozor ústavních orgánů nad vnitrem a justicí existovat musí, jinak hrozí jejich zcela autonomní chování a de facto převzetí moci. Problém je tím naléhavější, čím méně je společnost mravně vyspělá. Vrátíme-li se k odvolání Lessyho a obtížím s orientací v této věci, pak snad můžeme jen doporučit, aby si všímali postojů osobností, k nimž mají důvěru či naopak nedůvěru. Ale pozor: jde o kritérium krajně nespolehlivé.

Jinak se nám blíží krajské a senátní volby a počet kandidujících stran a hnutí se blíží stovce. To ovšem znamená, že bude řada stran, jejichž kandidáti do žádného zastupitelského křesla neusednou. Lze tomu čelit spojováním do společných kandidátek; je ovšem třeba doporučit ve výběru partnera maximální prozíravost. Domnívám se totiž, že dobrému jménu strany se má dát přednost před obsazením křesla stůj co stůj.

Ve zprávách ze zahraničí dominuje občanská válka v Sýrii. Zatím nevidíme ani slabounké světélko na konci tunelu. Vinu můžeme jednoznačně připsat Rusku a Číně, které blokují jakékoli rozumné řešení. Snad jednou vlny uprchlíků přimějí seriózní sousedy, jakými jsou Turecko a Jordánsko, aby se problému ujaly. Tak jako kdysi Indie při přeměně Východního Pákistánu na Bangladéš.

A konečně v Evropě, tedy v oblasti napůl domácí a napůl zahraniční, stále není jasné, jak skončí současné krize měnové unie i celé EU. Nebudu se pokoušet o prognózu, té není schopen nikdo a v pokusech o ni se spíše jen promítá přání příslušného činitele v závislosti na jeho postoji k integračnímu procesu. Měli bychom si uvědomit, že smysl evropské integrace netkví primárně v ekonomice a že bychom se měli snažit i přes vysoké náklady integraci zachránit a posílit. Vážím si národů, které jsou ochotny to strpět.