PODPORUJEME

Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

29.04.2016

Autor: Konzervativní strana

Ostuda města Hodonína

Dne 12. dubna 2016 byl Radou města Hodonína schválen návrh na umístnění pamětní desky Valtra Komárka na budovu MěÚ Hodonín. Protestujeme.


Konzervativní strana zaslala před téměř třemi roky (10. června 2013) pod názvem „Neoslavujte poradce vrahů" otevřený dopis členkám a členům Zastupitelstva města Hodonína (viz příloha). Tímto dopisem jsme protestovali proti záměru umístit ve městě Hodoníně pamětní desku komunistickému ekonomovi a politikovi Valtru Komárkovi a vyzvali jsme oslovené zastupitelky a zastupitele, aby od záměru upustili, popř. aby aktivně zabránili jeho realisaci a tím nepřipustili ostudu města Hodonína.

Dne 12. dubna 2016 byl Radou města Hodonína schválen návrh (usnesení č. 2917) na umístnění pamětní desky Valtra Komárka na budovu MěÚ Hodonín, Horní Valy 2 (tedy na bývalou budovu Okresního výboru Komunistické strany Československa). Na desce má být mmj. uvedeno, že ji věnují ČSSD a město Hodonín.

Na jednán Zastupitelstva města Hodonína 26. dubna 2016 citoval, coby občan města Hodonína, člen Konzervativní strany pan Pavel Raus podstatné pasáže z výše uvedeného otevřeného dopisu a vznesl tyto otázky:

Skutečně vám nevadí stavět pomníky význačnému představiteli zločinného komunistického režimu? Bude jeho pamětní deska zejména za jeho přátelství s Che Guevarou, který hned v počátcích kubánské revoluce nechal popravit více než osm tisíc odpůrců režimu, dalších devět tisíc lidí zemřelo bez soudu a dalších dvacet tisíc lidí bylo hned v počátcích lidové revoluce zatčeno a krutě mučeno? Bude jeho deska za odvedenou práci lektora v UV KSČ? Nebo za podíl na měnové reformě či „pouze" za dlouholetou obětavou činnost ve prospěch KSČ a všeho československého lidu?

Na dotazy reagoval místostarosta Hodonína pan Jiří Janda (ČSSD), z jehož odpovědi vyjímáme (celá reakce dostupná na zvukovém záznamu z jednání Zastupitelstva 26.4.2016):

...v tom roce 2013, o kterém jste hovořil, Lidový dům ČSSD požádal město Hodonín o to, aby mohla být umístěna ve městě Hodoníně nějaká pamětní deska nebo nějaká zmínka, že pan Komárek tady žil. Rada, tehdejší, s tím vyslovila souhlas. ... Bohužel, na to nebylo usnesení a na to reagovala současná rada tak, aby město Hodonín trochu zachovávalo svou tvář v tom smyslu, že rozhodnutí, která město Hodonín vydá a která dává, jsou rozhodnutí, která za něco stojí a není to jenom cár papíru. A osobně si myslím, že pan Komárek ... určitě za tu zmínku stojí, i když můžeme k tomu mít spoustu různých výhrad, které jste tady pronesl. Se spoustou věcí prostě se těžko bude dát polemizovat, nicméně já bych aspoň zdůraznil, že panu Komárkovi můžeme také dát tu pamětní desku za to, že ten Hodonín zviditelnil jako své rodné město, protože najdete jeho publikace po celém světě a určitě to stojí za to."

Odpověď pana místostarosty považujeme za dílem zmatečnou (Rada vyslovila souhlas, ale usnesení „na to nebylo"), dílem za alibistickou (není žádnou ostudou změnit špatné rozhodnutí - naopak...) a zejména za věcně pomýlenou: pan Valtr Komárek nesporně své rodné město Hodonín zviditelnil, ale to samo o sobě nic neříká o tom, zda v pozitivním smyslu. Ani ti komunisté a nacisté, kteří byli ve své odbornosti skutečně profesionálně zdatní, nečiní svým rodným místům dobré jméno a civilisovaný svět to ví. Konečně je pobuřující, že když se takto nesoudně a nestoudně chová ČSSD, zatahuje do této hanby město Hodonín - jen proto, že existuje nějaká momentální většina v Radě města.

Za Konzervativní stranu

Svatopluk Kalužík, předseda Městského sdružení Konzervativní strany Brno

29. dubna 2016

 

Příloha: Neoslavujte poradce vrahů, otevřený dopis Konzervativní strany členkám a členům Zastupitelstva města Hodonína z 10. června 2013.