PODPORUJEME

Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

25.08.2020

Autor: KČ, KAN, KONS

Společné tiskové prohlášení

ke společnému postupu ve volbách do zastupitelstva Středočeského kraje


SPOLEČNÉ TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ

politických subjektů:

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska),

Konzervativní strana a

Klub angažovaných nestraníků

ke společnému postupu ve volbách do zastupitelstva Středočeského kraje

 

Naše tradičně spolupracující politické subjekty se v letošních krajských volbách rozhodly ve Středočeském kraji opět postupovat v duchu hesla:

VIRIBUS UNITIS

a

společně vyjádřit veřejnou podporu ve volbách ve Středočeském kraji kandidátce

Občanské demokratické strany.

 

Důvody společné podpory zúčastněných subjektů:

1. Zúčastněné subjekty našly programovou shodu na politickém programu ODS pro Středočeský kraj, který je pod heslem: Společně postavíme kraj na nohy mj. zaměřen na zlepšení dostupnosti zdravotní péče, investice do silnic a kvalitnější veřejné dopravy, podporu zadržování vody krajině i zefektivnění a transparentnost fungování kraj. úřadu, podrobně: https://postavmekrajnanohy.cz/;

2.       Zúčastněné subjekty oceňují, že kritériem pro pořadí kandidátky ODS nebyla primárně politická příslušnost, ale odbornost, což se projevilo mj. zařazením zástupců zúčastněných subjektů na kandidátku, konkrétně: p. Jaroslav Kolbek - starosta obce Pletený Újezd, č. 20, nominován za: Korunu Českou (monarchistickou stranu Čech, Moravy a Slezska), Bc. Marcel Miška - zastupitel obce Pchery, č. 30, nominován za Klub angažovaných nestraníků a p. Tomáš Müller - emeritní manažer letového provozu, č. 40, nominován za Konzervativní stranu;

3.       V návaznosti na shora uvedené a v rámci vyhodnocení politické situace se tak zúčastněné subjekty rozhodly ve volbách do zastupitelstva Středočeského kraje netříštit konzervativní pravicové síly a postupovat jednotně.

 

V Praze dne 21. srpna 2020

 

Za politickou stranu: Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

JUDr. Petr Krátký - místopředseda a p. Jaroslav Kolbek - kandidát

 

Za politickou stranu: Konzervativní strana

RNDr. Jan Kubalčík, Ph.D. - předseda a p. Tomáš Müller - kandidát

 

Za politické hnutí: Klub angažovaných nestraníků

Ing. František Laudát - předseda a Bc. Marcel Miška - kandidát

 

 


Soubory:
200821-Spolecne_tiskove_prohlaseni_KC_KONS_KAN-podpora_ODS_Stredocesky_kraj_2020.pdf