PODPORUJEME

Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

20.04.2015

Autor: KAN, KONS, OI, PM

Dopis šesti hejtmanům a pražské primátorce

ve věci průjezdu gangu "Noční vlci" územím ČR


RSDr. Václav Šlajs

Hejtman Plzeňského kraje

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

posta@plzensky-kraj.cz

vaclav.slajs@plzensky-kraj.cz

 

Vážený pane hejtmane,

z otevřených zdrojů je nám známo, že na přelomu měsíce duba května t.r. lze očekávat příjezd jisté specifické skupiny občanů Ruské federace. Podle nám známých informací se má jednat o motorkářský gang „Noční vlci", jehož členové, domníváme se, představují pro občany České republiky bezpečnostní riziko, jež nelze zanedbat.

Obracíme se proto na Vás s dotazem, zda jsou na území Vámi spravovaného kraje přijata nezbytná opatření k zajištění pořádku a bezpečnosti občanů tohoto regionu.

Nepožadujeme vůbec zveřejňovat podrobnosti, ale jde nám principielně o připravenost bezpečnostních složek, zejména Policie ČR. Byli bychom rádi, aby díky Vašemu podnětu hejtmana krajské ředitelství PČR zajistilo monitoring pohybu gangu po celém území regionu - tzn. koordinaci jednotlivých regionálních složek PČR vč součinnosti s útvary s celostátní působností (tzn. zapojení cizinecké, dopravní, pořádkové policie, ev letecké služby).

Vzhledem k tomu, že motorkářský gang složený z osob, které se netají nedodržováním předpisů a ignorováním zákonů, se bude pohybovat po území několika států Schengenského prostoru, ale i po vícero územně správních celcích ČR, asi se nabízí otázka, jestli jsou postupy a opatření konzultována a koordinována s ostatními hejtmany, zejména ze sousedních krajů, resp. i s příslušnými orgány příhraničních regionů - tedy Svobodného státu Bavorska.

Zajímalo by nás, jakým způsobem budou chráněna práva, bezpečnost a zdraví demokraticky smýšlejících občanů z Vašeho regionu, pakliže by mělo dojít k setkání, názorové konfrontaci nebo dokonce ke střetu s militantními příslušníky ruského gangu „Noční vlci".

Lidé, kteří se nepokrytě hlásí k podílu na krocích Ruské federace, které jasně porušují mezinárodní právo a jsou zdrojem války v Evropě, vzbuzují obavu a proto nejsou v České republice vítáni. Propagaci zločinné komunistické ideologie, byť pomocí symbolů, dokumentuje již upoutávka zde. Postup odpovědných orgánů naší země i krajů by tomu měl odpovídat. Budeme rádi, pokud nás i veřejnost ujistíte, že i orgány kraje jsou náležitě připraveny.

 

V Praze dne 20. dubna 2015

 

S pozdravem

za Klub angažovaných nestraníků, Miroslav Matějka, místopředseda

za Konzervativní stranu, Jan Kubalčík, místopředseda

za Pražský Majdan z.s, Josef Bílek, předseda

za Občanský institut, Roman Joch, ředitel

 

Na vědomí: veřejnost, tisk

 

JUDr. Michal Hašek

Hejtman Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 449/3; 601 82 Brno

hejtman@kr-jihomoravsky.cz

podatelna@kr-jihomoravsky.cz

 

Vážený pane hejtmane,

z otevřených zdrojů je nám známo, že na přelomu měsíce duba května t.r. lze očekávat příjezd jisté specifické skupiny občanů Ruské federace. Podle nám známých informací se má jednat o motorkářský gang „Noční vlci", jehož členové, domníváme se, představují pro občany České republiky bezpečnostní riziko, jež nelze zanedbat.

Obracíme se proto na Vás s dotazem, zda jsou na území Vámi spravovaného kraje přijata nezbytná opatření k zajištění pořádku a bezpečnosti občanů tohoto regionu.

Nepožadujeme vůbec zveřejňovat podrobnosti, ale jde nám principielně o připravenost bezpečnostních složek, zejména Policie ČR. Byli bychom rádi, aby díky Vašemu podnětu hejtmana krajské ředitelství PČR zajistilo monitoring pohybu gangu po celém území regionu - tzn. koordinaci jednotlivých regionálních složek PČR vč součinnosti s útvary s celostátní působností (tzn. zapojení cizinecké, dopravní, pořádkové policie, ev letecké služby).

Vzhledem k tomu, že motorkářský gang složený z osob, které se netají nedodržováním předpisů a ignorováním zákonů, se bude pohybovat po území několika států Schengenského prostoru, ale i po vícero územně správních celcích ČR, asi se nabízí otázka, jestli jsou postupy a opatření konzultována a koordinována s ostatními hejtmany, zejména ze sousedních krajů, resp. i s příslušnými orgány příhraničních regionů - tedy Spolkové země Dolní Rakousko.

Zajímalo by nás, jakým způsobem budou chráněna práva, bezpečnost a zdraví demokraticky smýšlejících občanů z Vašeho regionu, pakliže by mělo dojít k setkání, názorové konfrontaci nebo dokonce ke střetu s militantními příslušníky ruského gangu „Noční vlci".

Lidé, kteří se nepokrytě hlásí k podílu na krocích Ruské federace, které jasně porušují mezinárodní právo a jsou zdrojem války v Evropě, vzbuzují obavu a proto nejsou v České republice vítáni. Propagaci zločinné komunistické ideologie, byť pomocí symbolů, dokumentuje již upoutávka: http://cs621627.vk.me/v621627890/19db5/F7E7eMhKrfk.jpg. Postup odpovědných orgánů naší země i krajů by tomu měl odpovídat. Budeme rádi, pokud nás i veřejnost ujistíte, že i orgány kraje jsou náležitě připraveny.

 

V Praze dne 20. dubna 2015

 

S pozdravem

za Klub angažovaných nestraníků, Miroslav Matějka, místopředseda

za Konzervativní stranu, Svatopluk Kalužík, předseda MS KONS Brno

za Pražský Majdan z.s, Josef Bílek, předseda

za Občanský institut, Roman Joch, ředitel

 

Na vědomí: veřejnost, tisk

 

Miroslav Novák

Hejtman Moravskoslezského kraje

28. října 117; 702 18 Ostrava

miroslav.novak@kr-moravskoslezsky.cz

posta@kr-moravskoslezsky.cz

 

 

Vážený pane hejtmane,

z otevřených zdrojů je nám známo, že na přelomu měsíce duba května t.r. lze očekávat příjezd jisté specifické skupiny občanů Ruské federace. Podle nám známých informací se má jednat o motorkářský gang „Noční vlci", jehož členové, domníváme se, představují pro občany České republiky bezpečnostní riziko, jež nelze zanedbat.

Obracíme se proto na Vás s dotazem, zda jsou na území Vámi spravovaného kraje přijata nezbytná opatření k zajištění pořádku a bezpečnosti občanů tohoto regionu.

Nepožadujeme vůbec zveřejňovat podrobnosti, ale jde nám principielně o připravenost bezpečnostních složek, zejména Policie ČR. Byli bychom rádi, aby díky Vašemu podnětu hejtmana krajské ředitelství PČR zajistilo monitoring pohybu gangu po celém území regionu - tzn. koordinaci jednotlivých regionálních složek PČR vč součinnosti s útvary s celostátní působností (tzn. zapojení cizinecké, dopravní, pořádkové policie, ev letecké služby).

Vzhledem k tomu, že motorkářský gang složený z osob, které se netají nedodržováním předpisů a ignorováním zákonů, se bude pohybovat po území několika států Schengenského prostoru, ale i po vícero územně správních celcích ČR, asi se nabízí otázka, jestli jsou postupy a opatření konzultována a koordinována s ostatními hejtmany, zejména ze sousedních krajů, resp. i s příslušnými orgány příhraničních regionů - tedy Slezského vojvodství.

Zajímalo by nás, jakým způsobem budou chráněna práva, bezpečnost a zdraví demokraticky smýšlejících občanů z Vašeho regionu, pakliže by mělo dojít k setkání, názorové konfrontaci nebo dokonce ke střetu s militantními příslušníky ruského gangu „Noční vlci".

Lidé, kteří se nepokrytě hlásí k podílu na krocích Ruské federace, které jasně porušují mezinárodní právo a jsou zdrojem války v Evropě, vzbuzují obavu a proto nejsou v České republice vítáni. Propagaci zločinné komunistické ideologie, byť pomocí symbolů, dokumentuje již upoutávka: http://cs621627.vk.me/v621627890/19db5/F7E7eMhKrfk.jpg. Postup odpovědných orgánů naší země i krajů by tomu měl odpovídat. Budeme rádi, pokud nás i veřejnost ujistíte, že i orgány kraje jsou náležitě připraveny.

 

V Praze dne 20. dubna 2015

 

S pozdravem

za Klub angažovaných nestraníků, Miroslav Matějka, místopředseda

za Konzervativní stranu, Jan Kubalčík, místopředseda

za Pražský Majdan z.s, Josef Bílek, předseda

za Občanský institut, Roman Joch, ředitel

 

Na vědomí: veřejnost, tisk

 

Mgr. Adriana Krnáčová, MBA

Primátorka hlavního města Prahy

Mariánské nám. 2, Praha 1

posta@praha.eu

Adriana.Krnacova@praha.eu

 

Vážená paní primátorko,

z otevřených zdrojů je nám známo, že na přelomu měsíce duba května t.r. lze očekávat příjezd jisté specifické skupiny občanů Ruské federace. Podle nám známých informací se má jednat o motorkářský gang „Noční vlci", jehož členové, domníváme se, představují pro občany České republiky bezpečnostní riziko, jež nelze zanedbat.

Obracíme se proto na Vás s dotazem, zda jsou na území Vámi spravovaného kraje přijata nezbytná opatření k zajištění pořádku a bezpečnosti občanů tohoto regionu.

Nepožadujeme vůbec zveřejňovat podrobnosti, ale jde nám principielně o připravenost bezpečnostních složek, zejména Policie ČR. Byli bychom rádi, aby díky Vašemu podnětu hejtmana krajské ředitelství PČR zajistilo monitoring pohybu gangu po celém území regionu - tzn. koordinaci jednotlivých regionálních složek PČR vč součinnosti s útvary s celostátní působností (tzn. zapojení cizinecké, dopravní, pořádkové policie, ev letecké služby).

Vzhledem k tomu, že motorkářský gang složený z osob, které se netají nedodržováním předpisů a ignorováním zákonů, se bude pohybovat po území několika států Schengenského prostoru, ale i po vícero územně správních celcích ČR, asi se nabízí otázka, jestli jsou postupy a opatření konzultována a koordinována s ostatními hejtmany, zejména ze sousedních krajů.

Zajímalo by nás, jakým způsobem budou chráněna práva, bezpečnost a zdraví demokraticky smýšlejících občanů z Vašeho regionu, pakliže by mělo dojít k setkání, názorové konfrontaci nebo dokonce ke střetu s militantními příslušníky ruského gangu „Noční vlci".

Lidé, kteří se nepokrytě hlásí k podílu na krocích Ruské federace, které jasně porušují mezinárodní právo a jsou zdrojem války v Evropě, vzbuzují obavu a proto nejsou v České republice vítáni. Propagaci zločinné komunistické ideologie, byť pomocí symbolů, dokumentuje již upoutávka: http://cs621627.vk.me/v621627890/19db5/F7E7eMhKrfk.jpg. Postup odpovědných orgánů naší země i krajů by tomu měl odpovídat. Budeme rádi, pokud nás i veřejnost ujistíte, že i orgány kraje jsou náležitě připraveny.

 

V Praze dne 20. dubna 2015

 

S pozdravem

za Klub angažovaných nestraníků, Miroslav Matějka, místopředseda

za Konzervativní stranu, Daniel Burger, předseda MS KONS Praha

za Pražský Majdan z.s, Josef Bílek, předseda

za Občanský institut, Roman Joch, ředitel

 

Na vědomí: veřejnost, tisk

 

MVDr. Stanislav Mišák

Hejtman Zlínského kraje

třída Tomáše Bati 21; 761 90 Zlín

podatelna@kr-zlinsky.cz

stanislav.misak@kr-zlinsky.cz

 

Vážený pane hejtmane,

z otevřených zdrojů je nám známo, že na přelomu měsíce duba května t.r. lze očekávat příjezd jisté specifické skupiny občanů Ruské federace. Podle nám známých informací se má jednat o motorkářský gang „Noční vlci", jehož členové, domníváme se, představují pro občany České republiky bezpečnostní riziko, jež nelze zanedbat.

Obracíme se proto na Vás s dotazem, zda jsou na území Vámi spravovaného kraje přijata nezbytná opatření k zajištění pořádku a bezpečnosti občanů tohoto regionu.

Nepožadujeme vůbec zveřejňovat podrobnosti, ale jde nám principielně o připravenost bezpečnostních složek, zejména Policie ČR. Byli bychom rádi, aby díky Vašemu podnětu hejtmana krajské ředitelství PČR zajistilo monitoring pohybu gangu po celém území regionu - tzn. koordinaci jednotlivých regionálních složek PČR vč součinnosti s útvary s celostátní působností (tzn. zapojení cizinecké, dopravní, pořádkové policie, ev letecké služby).

Vzhledem k tomu, že motorkářský gang složený z osob, které se netají nedodržováním předpisů a ignorováním zákonů, se bude pohybovat po území několika států Schengenského prostoru, ale i po vícero územně správních celcích ČR, asi se nabízí otázka, jestli jsou postupy a opatření konzultována a koordinována s ostatními hejtmany, zejména ze sousedních krajů, resp. i s příslušnými orgány příhraničních regionů - tedy Trnavského kraje.

Zajímalo by nás, jakým způsobem budou chráněna práva, bezpečnost a zdraví demokraticky smýšlejících občanů z Vašeho regionu, pakliže by mělo dojít k setkání, názorové konfrontaci nebo dokonce ke střetu s militantními příslušníky ruského gangu „Noční vlci".

Lidé, kteří se nepokrytě hlásí k podílu na krocích Ruské federace, které jasně porušují mezinárodní právo a jsou zdrojem války v Evropě, vzbuzují obavu a proto nejsou v České republice vítáni. Propagaci zločinné komunistické ideologie, byť pomocí symbolů, dokumentuje již upoutávka: http://cs621627.vk.me/v621627890/19db5/F7E7eMhKrfk.jpg. Postup odpovědných orgánů naší země i krajů by tomu měl odpovídat. Budeme rádi, pokud nás i veřejnost ujistíte, že i orgány kraje jsou náležitě připraveny.

 

V Praze dne 20. dubna 2015

 

S pozdravem

za Klub angažovaných nestraníků, Miroslav Matějka, místopředseda

za Konzervativní stranu, Jan Kubalčík, místopředseda

za Pražský Majdan z.s, Josef Bílek, předseda

za Občanský institut, Roman Joch, ředitel

 

Na vědomí: veřejnost, tisk

 

Ing. Miloš Petera

Hejtman Středočeského kraje

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

petera@kr-s.cz

 

Vážený pane hejtmane,

z otevřených zdrojů je nám známo, že na přelomu měsíce duba května t.r. lze očekávat příjezd jisté specifické skupiny občanů Ruské federace. Podle nám známých informací se má jednat o motorkářský gang „Noční vlci", jehož členové, domníváme se, představují pro občany České republiky bezpečnostní riziko, jež nelze zanedbat.

Obracíme se proto na Vás s dotazem, zda jsou na území Vámi spravovaného kraje přijata nezbytná opatření k zajištění pořádku a bezpečnosti občanů tohoto regionu.

Nepožadujeme vůbec zveřejňovat podrobnosti, ale jde nám principielně o připravenost bezpečnostních složek, zejména Policie ČR. Byli bychom rádi, aby díky Vašemu podnětu hejtmana krajské ředitelství PČR zajistilo monitoring pohybu gangu po celém území regionu - tzn. koordinaci jednotlivých regionálních složek PČR vč součinnosti s útvary s celostátní působností (tzn. zapojení cizinecké, dopravní, pořádkové policie, ev letecké služby).

Vzhledem k tomu, že motorkářský gang složený z osob, které se netají nedodržováním předpisů a ignorováním zákonů, se bude pohybovat po území několika států Schengenského prostoru, ale i po vícero územně správních celcích ČR, asi se nabízí otázka, jestli jsou postupy a opatření konzultována a koordinována s ostatními hejtmany, zejména ze sousedních krajů.

Zajímalo by nás, jakým způsobem budou chráněna práva, bezpečnost a zdraví demokraticky smýšlejících občanů z Vašeho regionu, pakliže by mělo dojít k setkání, názorové konfrontaci nebo dokonce ke střetu s militantními příslušníky ruského gangu „Noční vlci".

Lidé, kteří se nepokrytě hlásí k podílu na krocích Ruské federace, které jasně porušují mezinárodní právo a jsou zdrojem války v Evropě, vzbuzují obavu a proto nejsou v České republice vítáni. Propagaci zločinné komunistické ideologie, byť pomocí symbolů, dokumentuje již upoutávka: http://cs621627.vk.me/v621627890/19db5/F7E7eMhKrfk.jpg. Postup odpovědných orgánů naší země i krajů by tomu měl odpovídat. Budeme rádi, pokud nás i veřejnost ujistíte, že i orgány kraje jsou náležitě připraveny.

 

V Praze dne 20. dubna 2015

 

S pozdravem

za Klub angažovaných nestraníků, Miroslav Matějka, místopředseda

za Konzervativní stranu, Jan Kubalčík, místopředseda

za Pražský Majdan z.s, Josef Bílek, předseda

za Občanský institut, Roman Joch, ředitel

 

Na vědomí: veřejnost, tisk

 

Oldřich Bubeníček

Hejtman Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48; 40002 Ústí nad Labem

bubenicek.o@kr-ustecky.cz

urad@kr-ustecky.cz

 

Vážený pane hejtmane,

z otevřených zdrojů je nám známo, že na přelomu měsíce duba května t.r. lze očekávat příjezd jisté specifické skupiny občanů Ruské federace. Podle nám známých informací se má jednat o motorkářský gang „Noční vlci", jehož členové, domníváme se, představují pro občany České republiky bezpečnostní riziko, jež nelze zanedbat.

Obracíme se proto na Vás s dotazem, zda jsou na území Vámi spravovaného kraje přijata nezbytná opatření k zajištění pořádku a bezpečnosti občanů tohoto regionu.

Nepožadujeme vůbec zveřejňovat podrobnosti, ale jde nám principielně o připravenost bezpečnostních složek, zejména Policie ČR. Byli bychom rádi, aby díky Vašemu podnětu hejtmana krajské ředitelství PČR zajistilo monitoring pohybu gangu po celém území regionu - tzn. koordinaci jednotlivých regionálních složek PČR vč součinnosti s útvary s celostátní působností (tzn. zapojení cizinecké, dopravní, pořádkové policie, ev letecké služby).

Vzhledem k tomu, že motorkářský gang složený z osob, které se netají nedodržováním předpisů a ignorováním zákonů, se bude pohybovat po území několika států Schengenského prostoru, ale i po vícero územně správních celcích ČR, asi se nabízí otázka, jestli jsou postupy a opatření konzultována a koordinována s ostatními hejtmany, zejména ze sousedních krajů, resp. i s příslušnými orgány příhraničních regionů - tedy Spolkové země Saska.

Zajímalo by nás, jakým způsobem budou chráněna práva, bezpečnost a zdraví demokraticky smýšlejících občanů z Vašeho regionu, pakliže by mělo dojít k setkání, názorové konfrontaci nebo dokonce ke střetu s militantními příslušníky ruského gangu „Noční vlci".

Lidé, kteří se nepokrytě hlásí k podílu na krocích Ruské federace, které jasně porušují mezinárodní právo a jsou zdrojem války v Evropě, vzbuzují obavu a proto nejsou v České republice vítáni. Propagaci zločinné komunistické ideologie, byť pomocí symbolů, dokumentuje již upoutávka: http://cs621627.vk.me/v621627890/19db5/F7E7eMhKrfk.jpg. Postup odpovědných orgánů naší země i krajů by tomu měl odpovídat. Budeme rádi, pokud nás i veřejnost ujistíte, že i orgány kraje jsou náležitě připraveny.

 

V Praze dne 20. dubna 2015

 

S pozdravem

za Klub angažovaných nestraníků, Miroslav Matějka, místopředseda

za Konzervativní stranu, Jan Kubalčík, místopředseda

za Pražský Majdan z.s, Josef Bílek, předseda

za Občanský institut, Roman Joch, ředitel

 

Na vědomí: veřejnost, tisk