PODPORUJEME

Demonstrace za ochranu manželství - již ve čtvrtek 29. dubna!


Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

24.04.2009

Autor: Městské sdružení Konzervativní strany Brno

Primátor Onderka nositelem Ceny za propagaci komunismu.

Tisková zpráva o udělení mimořádné Ceny za propagaci komunismu.


Nositelem mimořádné Ceny za propagaci komunismu se stal brněnský primátor Roman Onderka (ČSSD). O její získání se zasloužil rozhodnutím navrátit na pomník rudoarmějců zkřížený srp a kladivo a zároveň tím, že 27. dubna ve 12 hodin tento symbol na rekonstruovaném pomníku odhalí, a to i přes protest víc než tisícovky občanů na www.poctapadlym.cz.

Zkřížený srp a kladivo je od roku 1918 symbolem moskevského sovětu, odkud se přenesl na přání V. I. Lenina do všech dalších státních symbolů SSSR a je považován za symbol mezinárodního komunismu.

Autorem ideového záměru úpravy pomníku, který Onderka prosadil, je přitom Aleš Kopka, vedoucí propagační sekce brněnského Městského výboru KSČM. Onderka tak přispěl k pokračování přivlastňování si významu oběti padlých komunistickou stranou.

Současně s Onderkou získali Zvláštní uznání za propagaci komunismu také členové Rady města Brna, kteří dne 2. 3. 2009 rekonstrukci s instalací srpu a kladiva jednohlasně schválili:

MUDr. Daniel Rychnovský (KDU-ČSL), Ladislav Macek (ČSSD), Ing. Oliver Pospíšil (ČSSD), JUDr. Jiří Oliva (ČSSD), MVDr. Vlastimil Žďárský (ČSSD), Mgr. Jaroslav Suchý (KDU-ČSL), PhDr. Jiřina Belcredi (Brno 2006 - Tým J. Zlatušky), Mgr. Martin Ander, Ph.D. (SZ) a Ing. Jana Drápalová (SZ).

Rozhodnutí o udělení mimořádné Ceny za propagaci komunismu bylo předáno na podatelně Magistrátu města Brna dne 24. 4. 2009. Pan primátor byl vyzván, aby zvolil termín a místo předání Ceny, jejíž součástí je intarsie V. I. Lenina, Diplom za propagaci komunismu a tematické knižní publikace:

· Jaroslav Šabata - Úvod do studia vědeckého komunismu: určeno pro posluchače všech fak. univ. v Brně a JAMU (SPN Praha, 1959)

· Aleš Kopka - Metodika forem a metod kulturně výchovné činnosti na pomoc jednotnému systému branné výchovy obyvatelstva (Brno, 1986)

 

V Brně dne 24. dubna 2009

 

RNDr. Svatopluk Kalužík

předseda Městského sdružení Konzervativní strany Brno

 

Kontakt:

Svatopluk Kalužík, mobil: 602 501 853, mail: msbrno@konzervativnistrana.cz

www.konzervativnistrana.cz

 

Přílohy:

Zápis ze schůze Rady města Brna č. R5/099 konané dne 2. března 2009

Rozhodnutí o udělení mimořádné Ceny za propagaci komunismu