PODPORUJEME

Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

06.10.1999
Kategorie: MS Brno

 

Akcie BVV - nedodržené předsevzetí

Hlasování v Zastupitelstvu města Brna rozhodlo o tom, že Brno do BVV majetkově nevstoupí. Prozatím.


Problematika majetkového vstupu města Brna do podniku Brněnské Výstavy a Veletrhy a.s. (BVV) má několik rovin a to jak věcných, takčasových. Každá z rovin má svůj paradox.

Předně - fakt, že poslední hlasování v Zastupitelstvu dopadlo v neprospěch Rady města Brna (RMB), vřele vítám. To aby bylo zřejmé, z jaké pozice jsou psány následujícířádky.

Stávající majoritní akcionář - Messe Dűsseldorf - nebyl jediným zájemcem o vstup do BVV. Jednou z otázek, která byla při těchto jednáních (psal se rok 1998) položena, byla, zda ta která firma bude následně ochotna odprodat část akcií městu Brnu. V samotné německé firmě má město (Dűsseldorf samozřejmě) významný podíl, logicky tedy odpověděla kladně a i tato informace ovlivnila konečné rozhodnutí. Konkurentem budoucího vítěze byla britská společnost, která na stejnou otázku odpověděla záporně s odůvodněním, že "nevidí nejmenšího důvodu, proč by město Brno mělo akcie vlastnit" (to mimo jiné dokazuje, že i v odborných kruzích jsou legitimní oba dva názory). Soutěž tedy vyhrála firma, která byla ochotna městu akcie prodat a město nyní nechce koupit. Paradox první, pro zahraniční kapitál jistě nepříjemný.

Město má vlastnit pouze takový majetek, který se bezprostředně váže k jeho fungování (komunikace, kanalizace,...). Nemá mít majetek podnikatelského charakteru. Prostě proto, že podnikat neumí - nedokáže být odpovědným vlastníkem. Vlastnictví je totiž málo adresné, je zprostředkováno úředníky, kteří nejsou na výsledku podnikání bezprostředně zainteresováni a proto nekonají efektivně. Mimo to, že má tedy město takový majetek uvážlivě odprodávat (privatizovat), rozhodně jej nemá nakupovat. "Městský socialismus" je třeba minimalizovat. Tolik konzervativní i liberální pohled na problematiku. Socialista, přesvědčený o efektivitě společenské formy vlastnictví, samozřejmě nesouhlasí. Nákup akcií BVV však prosazovala (a prosazuje) RMB s dominantní účastí ODS. Paradox druhý - nazval bych jej však paradoxem zdánlivým.

V dokumentu "Programové prohlášení Rady města Brna pro volební období 1998 - 2002" (Prohlášení) se v pasáži věnované podpoře vzniku pracovních příležitostí píše: "podporovat rozvoj BVV a zajistit majetkový vstup města do této společnosti". Tento bod se tedy stává důležitým, neboť dokumentuje, že RMB své Prohlášení nedodržuje. To znamená politickou prohru (samozřejmě bitvy, nikoli války). K této porážce přispěla v Zastupitelstvu svými hlasy i ČSSD. Že by zdravý rozum zvítězil nad touhou přerozdělovat a přerozdělovat? Paradox třetí - potěšující.

Závěrem nezbývá než doufat, že prostředky, které byly vyčleněny na odkoupení akcií BVV (cca 330 milionů Kč) využije RMB ve prospěch města Brna (a tudíž i BVV, které nesporně významným brněnským podnikem je) a ze své politické porážky dokáže vykřesat rychlejší opravu kanalizace, budování Informačního systému, větší počet strážníků Městské policie v ulicích, umoření dluhů města Brna,... V opačném případě je téměř k ničemu a měla by rezignovat. Ale toho se stěží dočkáme. Paradoxčtvrtý - smutný.

Nabízí se ovšem i otázka, zda se toto hlasování nestalo pouze polem pro politikaření - bojem mezi koalicí a opozicí, případně uvnitř koalice samé. Pokud ano, dočkáme se brzy nového projednání s úspěšným výsledkem. Paradox pátý - bez komentáře.

 

Brno 6.10.1999

 

Jan Kubalčík

předseda Městského společenství SKS Brno