PODPORUJEME

Demonstrace za ochranu manželství - již ve čtvrtek 29. dubna!


Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

21.06.2001
Kategorie: Zemědělství

Autor: Jaromír Morávek

O platnosti transformačního zákona

V tomto státě se dluhy neplatí - s posvěcením parlamentu...


Občané ČR, kteří se stali oprávněnými osobami podle zákona č. 42/1992 Sb. o transformaci družstev dobře vědí o ust.§ 13 tohoto zákona, který zejména pro ty oprávněné, kteří se nestaly členy transformovaného družstva po schválení transformačního projektu na tzv. II. valné hromadě družstva, neprovozují sami zemědělskou výrobu, že jim bylo ze zákona odloženo plnění až o celých 7 let.

Druhé valné hromady, od kdy se počítal sedmiletý odklad, proběhly koncem léta a většinou až na podzim 1992. Družstevní lobby (Svaz zemědělských družstev a společností, dříve předseda Jan Fencl - dnešní ministr ČSSD) si byla vědoma, že zákonná povinnost nastane, a proto se skrze poslaneckou sněmovnu pokusila o novelu transformačního zákona. Taková "levicová" novela se v r. 1999 příznivcům kolchoznictví v Čechách povedla. Potřebná skupina (alespoň protentokrát) pravicových poslanců a předsednictvo Svazu vlastníků půdy a soukromých rolníků ČR v čele s poslancem Markem Bendou a předsedou Svazu ing. Miroslavem Tylem podala proti tehdejší novele ústavní stížnost, které bylo vyhověno dne 1.12.1999, když novela byla zrušena pro neústavnost.

Dne 6.1.2000 vyšel příslušný Nález Ústavního soudu ČR ve sbírce zákonů a v podstatě tím byla dovršena účinnost ust.§13 odst. 3 a všechny majetkové podíly z transformace, pro ty, kterých se netýkal odst. 2 tohoto ustanovení, jsou splatné uplynutím 7 let ode dne schválení transformačního projektu v roce 1992.

Konala-li se např. II. valná hromada u konkrétního družstva 11.11.1992, pak ze zákona je vypočtený majetkový podíl určité oprávněné osoby u této povinné osoby splatný 12.11.1999. Tímto dnem také počala běžet obecná, tříletá promlčecí lhůta, která běží do 12.11. 2002.

Neuspokojí-li povinná osoba oprávněnou osobu v tomto případě do 12.11.2002 a nebude-li do této lhůty podána žaloba na plnění, povinná osoba se svého závazku vůči oprávněné osobě zprostí, resp. majetkový podíl oprávněné osoby propadne ve prospěch povinné osoby. Tím definitivně nárok oprávněných zanikne.

O tom, jak se mnohé z družstev zbavují svých závazků předem tzv. divokou transformací, kdy převádějí lukrativní nebo i celý majetek družstva na jiné právnické osoby, které vedou titíž funkcionáři povinného družstva, veřejnost mnoho neví. Politické kruhy jsou však Svazem o této situaci informovány. Převody majetku probíhají zcela v rozporu s dobrými mravy a v nesouladu se zákonem a smyslem zákona. Většina družstev je již v likvidaci a zjistitelné a ne malé množství družstev je již v konkurzu, který si na sebe sama zcela promyšleně ušila. Důvod? Zbavit se oprávněných osob a tím získat jejich majetek zadarmo.

Počátkem června tohoto roku prošla poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR další novela transformačního zákona, která je dalším líbivým, leč právním bastardem. Přestože jsou již uplynutím 7 leté odkládací lhůty všechny majetkové podíly jako pohledávky splatné, objevuje se tu norma, podle které by měl odkoupit pohledávku oprávněných Pozemkový fond ČR, ale s tím, že tato generální povinná osoba (PF ČR) se může znovu dlužníka ( zemědělských družstev) zeptat, zda souhlasí s dlužním úpisem (registrem oprávněných osob), který kdysi družstva vystavila pro oprávněné osoby, vyčíslila jejich nárok v penězích a stvrdila jej podpisem a razítkem, když toto celé bylo schváleno valnou hromadou oprávněných osob v transformačním projektu.

Pokud povinné družstvo nyní po 9 letech zpochybní 9 let platný úpis (když navíc celou hodnotu nároku družstvo užívá 9 let zcela zadarmo ke svému soukromému podnikání), zeptá se jej PF ČR jako nastupující povinná osoba, kolik nově družstvo vlastně uznává. Popře-li povinné družstvo v tomto případě dřívější uznaný majetkový podíl třeba ve výši 1.000.000,-Kč a řekne nově, že uznává jen 50.000,-Kč, pak Pozemkový fond ČR jako nastupující povinná osoba vyrovná za družstvo tuto nižší částkou nejbližším nejnižším průnikem původního a nynějšího dluhu. Takovou částkou může být jen 51.000,-Kč. Zbylých 949.000,-Kč sice nepropadá, ale lze je vymoci jen soudně. Pozemkový fond rozdíl prostě nevykoupí.

Ti, co dosáhli po splatnosti pohledávky při jejím marném vymáhání pravomocného rozsudku na plnění, těm Pozemkový fond ČR je povinen odkoupit a vyplatit pohledávku celou.

Taková je tedy skutečnost. Našlo se dostatek poslanců, kteří dlužníkovi řekli, že může zpochybnit platný písemný závazek o svém dluhu vůči oprávněným osobám a že zcela libovolně a jednostranným úkonem může platný závazek snížit na zcela libovolnou částku.

Tak si jistá skupina poslanců a kolchozních družstevníků představuje právo, dobré mravy a plnění povinnosti a ctění zákona. Všichni, co budete tento článek číst, zjistěte si jak poslanci hlasovali a rozhodněte příště o tom , čím se budou živit.

Svaz vlastníků půdy a soukromých rolníků ČR vyzval usnesením svého předsednictva ze dne 15.6.2001 Senát ČR a pana prezidenta, aby předmětnou novelu zamítli jako neústavní a krajně hanebnou.

 

V Branišovicích dne 21.6.2001

 

Ing. Jaromír Morávek

místopředseda Svazu vlastníků půdy a SR ČR

člen Předsednictva Konzervativní strany