PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

03.08.2009

Autor: Konzervativní strana

Ne vyvlastňování

Konzervativní strana s nevolí reaguje na opakované pokusy o schvánelí normy, která by umožnila snadné vyvlastňování ve „veřejném zájmu“; především se přitom jedná o půdu.


V Praze, 3. srpna 2009

Konzervativní strana s nevolí reaguje na opakované pokusy o schvánelí normy, která by umožnila snadné vyvlastňování ve „veřejném zájmu"; především se přitom jedná o půdu.

Konzervativní strana kategoricky odmítá jakékoliv návrhy sledující vyvlastnění majetku občanů. Takový akt považujeme za neospravedlnitelný. Neexistuje totiž a ani existovat nemůže žádný legitimní důvod k tomu, aby byla legalizována krádež. V připravovaném kroku shledáváme útok na nedotknutelnost lidské důstojnosti a z ní vyplývajícího vlastnického práva, jehož porušení nemůže být ospravedlněno žádným administrativním postupem.

Biblické Desatero je geniálně stručným, jednoduchým a prostým vyjádřením nejvyšší spravedlnosti, která je v souladu s neměnnou lidskou přirozeností a hlavní oporou přirozeného práva - práva, které je vždy platné. Toto vždy platné právo, které musí ctít nejen každý jednotlivec, ale i každá instituce a legitimní vláda, je jedním z hlavních základů veškerého práva kazuistického, tedy i práva vlastnického. Tedy „nepokradeš" není něčím co podléhá volbě a svobodnému rozhodnutí jednotlivce, instituce či vlády - je to imperativ, který nařizuje, že se nesmí krást za žádných okolností. Pro úplnost dodáváme, že zkonfiskování majetku, který nebyl legálně získán, a soudním jednáním bylo prokázano, že tomu tak skutečně bylo, není žádnou krádeží, ale naopak naplněním spravedlnosti (spočívající v tom, že každému je příznáno to, co mu náleží a odebráno to, co mu nenáleží). Samozřejmě také reflektujeme jistou hierarchii, kde např. ochrana lidského života či zdraví stojí výše než ochrana majetku.

Schopná a moudrá vláda má dost prostředků na to, aby v případě budování komunikace či jiné infrastruktury řešila související otázky přiměřenými a spravedlivými rozhodnutími a současně aby měla i alternativní řešení v případě jakýchkoliv komplikací, které nastanou anebo nastat mohou. Za to je také vláda placena daňovými poplatníky. Takový problém je většinou způsoben tlakem stavebních firem a neschopností nebo neochotou státních úředníků dohodnout se s vlastníky. Řešit jej okradením často právě těch, kteří vládu vlastními daněmi a svou prací podporují, považujeme za absurdní krok, který nelze ospravedlnit a současně takové jednání považujeme za projev mravní idiocie.

Konzervativní strana

www.konzervativnistrana.cz

Za správnost vyjádření zodpovídá kancléř Martin Rejman (kancler@konzervativnistrana.cz, 603 288 715).