PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

23.02.2017

Autor: Konzervativni strana

Zhoubný odkaz „Vítězného února“

Sociální demokraté zapomínají, že bolševici v případě úspěchu vždy nejprve likvidují své nejbližší konkurenty na levici.


Konzervativní strana shledává „Vítězný únor" jako událost, jíž negativně pociťujeme i v současnosti. Uplynulé více než čtvrtstoletí přineslo mnoho dobrého. Svoboda, kterou jsme z větší části obdrželi bez vlastního přičinění, pochopitelně přinesla své plody v podobě osobních svobod - svobody víry a vyznání, slova a shromažďování, soukromého podnikání,... -, politické plurality, možnosti cestovat, vzkříšení občanské společnosti...

Nejvýraznějšími politickými úspěchy pak bylo přijetí Ústavy České republiky, která je právě proto terčem opakovaných útoků, vstup ČR do NATO a EU, které (přes nespornou kontroverznost řady agend, které EU podporuje...) symbolizují návrat našeho společenství domů, na Západ. To vše však bylo dosaženo navzdory postkomunistickým „elitám", kterým se postupně podařilo prosadit názor, že antikomunismus je přežitkem. Pravý opak je však pravdou. Se stupňující se naléhavostí v posledním období vidíme, jak mělké kořeny svoboda v naší zemi zapustila, jak velkým kamenem úrazu pro postkomunistické „elity" naše sounáležitost se Západem je, jaký vliv dokáže Moskva jejich prostřednictvím vyvinout na naši společnost.

Zatím posledním vrcholem ostudného trendu je nedávná úvaha pana předsedy vlády a předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky o možnosti vládní spolupráce s KSČM. Pan Sobotka se snad domnívá, že před doktrínou řízení státu jako firmy, tedy před jistou formou ekonomického fašismu, se lze zachránit pouze příklonem ke komunismu. Není tomu tak - oběma predátorům je třeba čelit z demokratických posic. Namísto praktických kroků vedoucích ke spolupráci demokratických politických stran při obraně vlády zákona a ústavního pořádku naší země se však ČSSD takto ze společenství demokratických politických stran začíná naopak vydělovat. Navíc, jak je patrné, sociální demokraté zapomínají na skutečnost, že bolševici v případě úspěchu vždy nejprve likvidují své nejbližší konkurenty na levici - že jsou tedy prvními na řadě. Konzervativní strana v každém případě takové politické jednání odsuzuje a vyzývá poctivé sociální demokraty, aby se takovému postupu co nejrozhodněji vzepřeli.

Konzervativní strana uctí památku obětí komunistické diktatury 24. února v 17:30 hod. položením květin u pomníku tří odbojů na ulici Rooseveltově v Brně. Zveme každého, aby se k nám připojil.

 

Za Konzervativní stranu

 

Jan Kubalčík

místopředseda

 

Tomáš Müller

kancléř

 

23. února 2017