PODPORUJEME

Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

17.05.2021

Autor: Konzervativní strana

Izrael má právo se bránit

Konzervativní strana podporuje Stát Izrael v jeho dlouhotrvajícím a zatím nekončícím zápase s těmi, kteří neuznávají jeho právo na existenci.


Právě toto upírání práva na existenci Státu Izrael stojí v základech veškerých konfliktů, kterých je Stát Izrael nucen se účastnit coby bojující strana. A stejně tak je uznání práva na existenci Státu Izrael jedinou cestou, která vede k usmíření a k trvale udržitelnému mírovému řešení.

Konzervativní strana děkuje těm politickým stranám a těm politikům v České republice, kteří dlouhodobě stojí na straně Státu Izrael a také nyní, u příležitosti současné eskalace násilí, připomínají pravý stav věcí - tedy zejména že agresorem je teroristická organizace Hamás a Stát Izrael je jako napadený nucen se bránit.

Ke zmíněné současné eskalaci Konzervativní strana připomíná, že teroristické organizace útočící na Stát Izrael (dnes Hamás) záměrně cílí na civilní cíle, zatímco armáda Státu Izrael se v reakci snaží počet civilních obětí minimalizovat a to až takovým způsobem, že před konkrétními údery předem varuje. Konzervativní strana si tohoto rytířského přístupu velmi váží. Považujeme nicméně za racionální, aby se armáda Státu Izrael nyní pokusila zničit teroristickou infrastrukturu v co největším rozsahu a to bez ohledu na to, že v určité fázi budou již útočné kapacity teroristů eliminovány a ti tak nebudou schopni v útocích na Stát Izrael bezprostředně pokračovat. Jednou zahájená operace by měla být dotažena co nejdále, zejména proto, aby se snížila pravděpodobnost brzkého obnovení kapacit teroristické organizace Hamás.

Konzervativní strana vyzývá země Evropské unie i EU jako celek, aby byla zastavena jakákoli finanční pomoc palestinským organizacím. Tuto pomoc je nutné zastavit přinejmenším do doby, kdy bude bezvýhradně opuštěna praxe Palestinské samosprávy odměňovat vrahy či rodiny sebevražedných atentátníků (jen v r. 2020 bylo na tyto účely Palestinskou samosprávnou vynaloženo více než 150 milionů USD) a kdy v učebnicích používaných v palestinských školách (a spolufinancovaných z prostředků evropských daňových poplatníků) bude nenávistné popírání práva Státu Izrael na jeho existenci nahrazeno jasným přiznáním tohoto práva.

Konzervativní strana odsuzuje veškeré pokusy o bojkot Státu Izrael a vyzývá vlády zemí Západu, aby organizacím, které k takovému bojkotu vyzývají, odmítly jakoukoli veřejnou podporu, předně samozřejmě finanční.

Je třeba přesunout velvyslanectví České republiky ve Státě Izrael do Jeruzaléma. Ostatně soudíme, že je třeba pozvat Stát Izrael do NATO.

 

Za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík

předseda