PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

09.03.2018

Autor: Konzervativní strana

Devatenáct let v NATO

Naléhavě připomínáme nesamozřejmost naší příslušnosti k NATO.


Před devatenácti lety byla Česká republika přijata do svazku zemí NATO. Připomínáme si toto významné výročí s vědomím, že naše příslušnost ke státům sdruženým v NATO nám dala možnost podílet se na společné obraně západní civilizace a být zároveň pod její ochranou. Je dobře, že se těšíme ochraně organizace, která byla založena s cílem bránit své členy před napadením. Tím spíše je to dobře ve světě, ve kterém stále nebyl poražen islámský terorismus, a ve kterém na střední Evropu stále dopadá stín mocnosti, jejíž předchůdkyně nás před 50 roky okupovala a jejíž agresivní imperiální podstata - jak napadení Ukrajiny přesvědčivě ukazuje - se nikterak nezměnila.

Konzervativní strana připomíná nesamozřejmost naší příslušnosti k Severoatlantické alianci a odsuzuje veškeré iniciativy vyzývající k vystoupení České republiky z NATO. Tato nesamozřejmost dnes vystupuje naléhavě do popředí zejména v souvislosti s ochotou premiéra v demisi A. Babiše opírat svoji vládu o podporu KSČM - tedy strany, které vždy bylo a je, z dobře známých důvodů, členství ČR v NATO trnem v oku -, resp. vyjednávat s SPD o ústavním zákoně o obecném referendu, přičemž je zřejmé, že skutečným cílem nejhlasitějších navrhovatelů tohoto zákona je právě vystoupení ČR z euroatlantických struktur.

Konzervativní strana tradičně při této příležitosti apeluje na vládu České republiky, aby připomněla všem vládám zemí sdružených v NATO zásadní význam transatlantických svazků. Důvodně se však obáváme, že tentokrát, s ohledem na výše uvedené skutečnosti, by takový apel postrádal jakýkoli smysl.

Konzervativní strana v každém případě vítá a plně podporuje zvýšení vojenské přítomnosti armád NATO ve členských zemích na východní hranici Severoatlantické aliance a apeluje, aby toto navýšení bylo co nejrozsáhlejší. Stejně tak Konzervativní strana vítá zvýšení výdajů na obranu prosazené administrativou presidenta USA Donalda Trumpa.

U příležitosti tohoto výročí je dále třeba připomenout Stát Izrael, který je zcela nepochybně součástí západní, židovsko-křesťanské civilizace, statečně ji brání a i za to je vystaven nepřetržitým útokům nepřátel. Stát Izrael přitom nepožívá výhod členství v NATO. Konzervativní strana připomíná svůj návrh, prvně vznesený v r. 2002: je třeba pozvat Stát Izrael do NATO. Tradičně při této příležitosti vyzýváme vládu České republiky, aby v tomto smyslu naléhala na naše spojence a sama podnikla všechny kroky vedoucí tímto směrem, které jsou v její kompetenci. Vláda v demisi v čele s premiérem, který je evidován jako agent StB, nachází se permanentně a stále více v nebývalém konfliktu zájmů, není schopen věrohodně vysvětlit původ svého majetku a je obviněn z podvodu, k tomu však není kompetentní.

Konečně je nezbytné zmínit, že Česká republika přislíbila, že jako člen NATO budeme každoročně na obranu vydávat nejméně 2% HDP. Toto slovo gentlemanů však dlouhodobě neplníme; jako spojenci již v tomto bodě fatálně selháváme. President USA Donal Trump má v dané otázce pravdu: mezi členskými zeměmi NATO je až příliš mnoho „černých pasažérů". Je nutné zásadně zvýšit výdaje na obranu a to okamžitě. Takový krok je samozřejmě třeba koncepčně připravit. Vláda bez důvěry Poslanecké sněmovny k tomu však není kompetentní.

Za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík

předseda