PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

11.03.2015

Autor: Konzervativní strana

Šestnáct let v NATO

Konzervativní strana vyzývá vládu České republiky, aby se zasadila o dodání moderní výzbroje Ukrajině.


Před šestnácti lety byla Česká republika přijata do svazku zemí NATO. Připomínáme si toto významné výročí s vědomím, že naše příslušnost ke státům sdruženým v NATO nám dala možnost podílet se na společné obraně západní civilizace a být zároveň pod její ochranou.

U příležitosti tohoto výročí je třeba připomenout Stát Izrael, který je zcela nepochybně součástí západní, židovsko-křesťanské civilizace, statečně ji brání a i za to je vystaven nepřetržitým útokům nepřátel. Stát Izrael přitom nepožívá výhod členství v NATO. Konzervativní strana připomíná svůj návrh, prvně vznesený v r. 2002: je třeba pozvat Stát Izrael do NATO. Vyzýváme znovu vládu České republiky, aby v tomto smyslu naléhala na naše spojence a sama podnikla všechny kroky vedoucí tímto směrem, které jsou v její kompetenci.

Je dobře, že se těšíme ochraně organizace, která byla založena s cílem bránit své členy před napadením. Tím spíše je to dobře ve světě, ve kterém stále nebyl poražen islámský terorismus, a ve kterém na střední Evropu stále, a zejména v posledním roce opět intenzivněji, dopadá stín mocnosti, jejíž předchůdkyně nás před 47 roky okupovala a jejíž agresivní imperiální podstata - jak napadení Ukrajiny přesvědčivě ukazuje - se nikterak nezměnila.

Konzervativní strana vyzývá vládu České republiky, aby se zasadila o dodání moderní výzbroje Ukrajině, tedy aby takový krok Česká republika podnikla i v případě, že naši spojenci k němu nebudou ochotni. Konzervativní strana zdůrazňuje, že Česká republika by mohla a měla být schopna rozpoznat i pragmatický rozměr šance podpořit Ukrajinu v jejím boji za vymanění se z podstatné závislosti na Rusku. Právě naše země totiž s podobnou situací učinila velmi dobrou zkušenost. Stát Izrael nikdy nezapomněl Praze, že ve chvílích boje o holé přežití dodala prostředky k účinné obraně. Naše přátelství s touto zemí je proto velmi pevné a do značné míry exkluzivní (kolik zemí světa může říct, že jejich vláda zasedala společně s vládou izraelskou?). Izrael je přitom země s řadou předností, další rozvoj přátelských styků s ní může ČR prospět v řadě oblastí - od podnikání po obranu. Praha tedy učinila velmi dobře, když účinně podpořila zápas o přežití tehdy v zásadě pouštního státu, jehož potenciál spolupráce se naplno rozvinul až mnohem později. Přitom Ukrajina je nesporně a zjevně velmi bohatou, rozlehlou zemí, která je nám blízká nejen geograficky, ale do nemalé míry i kulturně. Konzervativní strana připomíná, že část dnes ukrajinského území byla dokonce součástí Československa. I když tedy ostatní západní země váhají s dodávkami zbraní Ukrajině, my bychom měli být - s ohledem na popsanou zkušenost a blízkost - schopni vnímat celou situaci v perspektivě budoucích desetiletí a vidět v ní významnou příležitost. Kyjev by to Praze nikdy nezapomněl - stejně jako jí to nezapomene Jeruzalém.

Konzervativní strana dále apeluje na vládu České republiky, aby připomněla všem vládám zemí, sdružených v NATO, nutnost utužování transatlantických svazků. Evropské země by měly aktivně spolupracovat se Spojenými státy.

Konečně je nezbytné zmínit, že Česká republika přislíbila, že jako člen NATO budeme každoročně na obranu vydávat nejméně 2% HDP. Toto slovo gentlemanů však neplníme; jako spojenci již v tomto bodě fatálně selháváme. Poučme se z aktuálních událostí: dlouhodobé podfinancování obranných rozpočtů zemí Západu ústí ve slabost, která se stává lákadlem pro mocenskou expanzi - a jak se ukázalo, lákadlem až příliš neodolatelným. Na ostatní partnery může naše vláda jen zdvořile apelovat, ale sami bychom měli udělat to, co je v našich silách, a jít příkladem: zásadně zvýšit výdaje na obranu a to okamžitě.

Za Konzervativní stranu

Josef Bílek, předseda