PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

11.03.2016

Autor: Konzervativní strana

Sedmnáct let v NATO

Vítáme zvýšení vojenské přítomnosti armád NATO ve členských zemích na východní hranici Severoatlantické aliance.


Před sedmnácti lety byla Česká republika přijata do svazku zemí NATO. Připomínáme si toto významné výročí s vědomím, že naše příslušnost ke státům sdruženým v NATO nám dala možnost podílet se na společné obraně západní civilizace a být zároveň pod její ochranou.

Je dobře, že se těšíme ochraně organizace, která byla založena s cílem bránit své členy před napadením. Tím spíše je to dobře ve světě, ve kterém stále nebyl poražen islámský terorismus, a ve kterém na střední Evropu stále dopadá stín mocnosti, jejíž předchůdkyně nás před 48 roky okupovala a jejíž agresivní imperiální podstata - jak napadení Ukrajiny přesvědčivě ukazuje - se nikterak nezměnila. Konzervativní strana vyzývá vládu České republiky, aby se zasadila o dodání moderní výzbroje Ukrajině, tedy aby takový krok Česká republika podnikla i v případě, že naši spojenci k němu nebudou ochotni.

Konzervativní strana si uvědomuje nesamozřejmost naší příslušnosti k Severoatlantické alianci a odsuzuje veškeré iniciativy vyzývající k vystoupení České republiky z NATO. Tato nesamozřejmost dnes vystupuje naléhavě do popředí: po parlamentních volbách na sousedním Slovensku budou v zákonodárném sboru zastoupeni ti, kteří požadují vystoupení Slovenské republiky z NATO. Česká republika je však po této stránce dlouhodobě v mnohem horší situaci: vždyť fakt KSČM jako parlamentní strany a to po celou dobu od roku 1989 je mnohem závažnější, než aktuální výsledek slovenských voleb. Konzervativní strana upozorňuje na tendenci bezpečnostní riziko parlamentní přítomnosti KSČM přehlížet. Na vině je snad zvyk. Avšak tím, že budeme s kobrou v jedné místnosti dlouho, nezačne být kobra méně jedovatá.

Konzervativní strana kromě toho apeluje na vládu České republiky, aby připomněla všem vládám zemí, sdružených v NATO zásadní význam transatlantických svazků. Evropské země by se měly důsledně vyvarovat jakékoli podpory případných US izolacionistických tendencí, které mohou být posilovány mimo jiné prostřednictvím levné kritiky některých mezinárodních kroků USA. Naopak by evropští spojenci měli se Spojenými státy aktivně spolupracovat. Konzervativní strana v této souvislosti vítá a plně podporuje zvýšení vojenské přítomnosti armád NATO ve členských zemích na východní hranici Severoatlantické aliance a apeluje, aby toto navýšení bylo co nejrozsáhlejší.

U příležitosti tohoto výročí je dále třeba připomenout Stát Izrael, který je zcela nepochybně součástí západní, židovsko-křesťanské civilizace, statečně ji brání a i za to je vystaven nepřetržitým útokům nepřátel. Stát Izrael přitom nepožívá výhod členství v NATO. Konzervativní strana připomíná svůj návrh, prvně vznesený v r. 2002: je třeba pozvat Stát Izrael do NATO. Vyzýváme znovu vládu České republiky, aby v tomto smyslu naléhala na naše spojence a sama podnikla všechny kroky vedoucí tímto směrem, které jsou v její kompetenci.

Konečně je nezbytné zmínit, že Česká republika přislíbila, že jako člen NATO budeme každoročně na obranu vydávat nejméně 2% HDP. Toto slovo gentlemanů však neplníme; jako spojenci již v tomto bodě fatálně selháváme. Poučme se z aktuálních událostí: dlouhodobé podfinancování obranných rozpočtů zemí Západu ústí ve slabost, která se stává lákadlem pro mocenskou expanzi - a jak se ukázalo, lákadlem až příliš neodolatelným. Na ostatní partnery může naše vláda jen zdvořile apelovat, ale sami bychom měli udělat to, co je v našich silách, a jít příkladem: zásadně zvýšit výdaje na obranu a to okamžitě.

Za Konzervativní stranu

Josef Bílek, předseda