PODPORUJEME

 

Svobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

26.06.2013

Autor: Konzervativní strana

Nezapomeňme!

Konzervativní strana se tímto připojuje k memorandu Proti ztrátě paměti.


27. červen je Dnem památky obětí komunistického režimu. Toho dne byla v roce 1950 popravena nejznámější oběť zvůle komunistické justice, dr. Milada Horáková. Spolu s ní byli tehdy popraveni i Jan Buchal, dr. Oldřich Pecl a Záviš Kalandra. Zločinný monstrproces s dr. Horákovou a dalšími dvanácti obžalovanými odstartoval řadu dalších procesů, při nichž bylo nespravedlivě odsouzeno přes dvě stě tisíc lidí, kteří celkově odseděli v komunistických žalářích a koncentrácích přes milion let... Nebyli ovšem první. Již o rok dříve, 21. června 1949, byl na plzeňských Borech popraven legionářský hrdina generál Heliodor Píka, který se - mimo jiné - v roce 1945 odvážil protestovat proti záboru Podkarpatské Rusi Sovětským svazem. Milada Horáková patřila k těm, které komunisté nezlomili ani za pomoci sovětských poradců a nejrůznějších zrůdných praktik. Je obdivuhodné, že tomu všemu odolala a zachovala si lidskou důstojnost až do samotného konce. Na nikoho, kdo byl zlomen, nelze po nelidském zacházení hledět jako na člověka, který selhal. Zázrakem spíše je, že se našlo i mnoho takových, kteří vydrželi. Zrůdnost komunistického režimu nebyla pouze v justičních vraždách a zinscenovaných procesech; snad ještě horší byl požadavek, aby obyvatelstvo těmto zločinným aktům tleskalo. Ti, kdo dobrovolně a rádi podepisovali petice dožadující se trestu smrti pro „zrádce", si zaslouží odsudek a pohrdání. Nepochopitelné a morálně odsouzeníhodné je i to, že se stále najdou lidé, kterým nevadí být členy strany, nesoucí ve svém názvu „komunistická". Je to jeden z důsledků toho, že zločiny komunismu zůstaly dosud nepotrestány.

Morální zdraví tohoto národa zůstává vzhledem k těmto skutečnostem narušeno a podlomeno. Stále silnější je obecné přesvědčení, že i dnešní zločiny, páchané některými klíčovými politiky, zůstanou nevyšetřeny a nepotrestány. Nejde již o justiční vraždy, motivem je zpravidla pouze nízká touha po osobním prospěchu. Smutné ovšem je, když národ nemůže věřit ve spravedlnost. Tuto víru mu komunisté vzali - a doposud se mu nevrátila. Podmínkou návratu důvěry je připomínání zločinů komunismu a samozřejmě i potrestání současných zločinců; tak se vrátí společnosti vědomí, co je spravedlnost. Obáváme se, že o spravedlnost nejde ani v případě současné krize vyvolané zásahem policejních složek (nejen) na Úřadu vlády ČR - na hodnocení je sice ještě brzy, ale nelze neupozornit, že příchozí vláda může rozhodovat o podstatných a jen obtížně vratných otázkách, zejména o dostavbě jaderné elektrárny Temelín, a tak je nezbytné mít možnou účelovost celé kauzy, její politický a nikoli jen trestněprávní charakter, na zřeteli.

Konzervativní strana se tímto připojuje k memorandu Proti ztrátě paměti (www.protiztratepameti.cz).

Představitelé Konzervativní strany se u příležitosti Dne památky obětí komunistického režimu pravidelně účastní pietního aktu u Památníku účastníků protikomunistického odboje a obětí komunistické zvůle v Brně Bohunicích. Letos se k nám nedopatřením informace o konání pietního aktu v pondělí 24. 6. 2013 nedostala. Proto představitelé Konzervaitvní strany navštíví Památník v pátek 28. 6. 2013 v 15:00 hod., aby památku účastníků protikomunistického odboje a obětí komunismu tradičně krátce uctili. Děkujeme každému, kdo se k nám připojí, nebo za daným účelem navštíví Památník během příštích dnů individuálně.

Za Konzervativní stranu,

Josef Bílek

předseda