PODPORUJEME

Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

11.03.2019

Autor: Konzervativní strana

Dvacet let v NATO

Přijetí do NATO je největším zahraničněpolitickým úspěchem České republiky.


Před dvaceti lety byla Česká republika přijata do svazku zemí NATO. Připomínáme si toto významné výročí s vědomím, že naše příslušnost ke státům sdruženým v NATO nám dala možnost podílet se na společné obraně západní civilizace a být zároveň pod její ochranou. Je dobře, že se těšíme ochraně organizace, která byla založena s cílem bránit své členy před napadením. Tím spíše je to dobře ve světě, ve kterém stále nebyl poražen islámský terorismus, a ve kterém na střední Evropu stále dopadá stín mocnosti, jejíž předchůdkyně nás před 51 roky okupovala a jejíž agresivní imperiální podstata - jak nejen pokračující agrese proti Ukrajině přesvědčivě ukazuje - se nikterak nezměnila.

Konzervativní strana připomíná nesamozřejmost naší příslušnosti k Severoatlantické alianci a odsuzuje veškeré iniciativy vyzývající k vystoupení České republiky z NATO. Tato nesamozřejmost dnes vystupuje naléhavě do popředí zejména v souvislosti s ochotou premiéra A. Babiše opírat svoji vládu o podporu KSČM - tedy strany, které vždy bylo a je, z dobře známých důvodů, členství ČR v NATO trnem v oku.

Konzervativní strana vítá a plně podporuje zvýšení vojenské přítomnosti armád NATO ve členských zemích na východní hranici Severoatlantické aliance a apeluje, aby toto navýšení bylo co nejrozsáhlejší. Stejně tak Konzervativní strana vítá zvýšení výdajů na obranu prosazené administrativou presidenta USA Donalda Trumpa.

U příležitosti tohoto výročí je dále třeba připomenout Stát Izrael, který je zcela nepochybně součástí západní, židovsko-křesťanské civilizace, statečně ji brání a i za to je vystaven nepřetržitým útokům nepřátel. Stát Izrael přitom nepožívá výhod členství v NATO. Konzervativní strana připomíná svůj návrh, prvně vznesený v r. 2002: je třeba pozvat Stát Izrael do NATO.

Konečně je nezbytné zmínit, že Česká republika přislíbila, že jako člen NATO budeme každoročně na obranu vydávat nejméně 2% HDP. Toto slovo gentlemanů však dlouhodobě neplníme; jako spojenci již v tomto bodě fatálně selháváme. President USA Donal Trump má v dané otázce pravdu: mezi členskými zeměmi NATO je až příliš mnoho „černých pasažérů". Je nutné zásadně zvýšit výdaje na obranu a to okamžitě.

Severoatlantická aliance má nepochybně své problémy (zmíněné „černé pasažérství" je jedním z nich), některé alianční země se v různých ohledech v různé míře chovají diskutabilně (Turecko, Norsko). V první řadě je však nezbytné soustředit se na vlastní schopnosti obrany a plnění spojeneckých závazků: jen ten, kdo je v první řadě ochoten hájit se sám, může žádat podporu spojenců. Každopádně je přijetí do NATO největším zahraničněpolitickým úspěchem České republiky za celou dosavadní dobu její existence.

 

Za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík

předseda