PODPORUJEME

Pochod pro život 2023 - již 15. dubna!


Svobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

28.02.2012

Autor: Konzervativní strana

Zvyšování daní musí být zcela výjimečný krok

Konzervativní strana je jednoznačně proti současně plánovanému zvyšování daní.


Konzervativní strana se značnými obavami zaznamenala záměr ministra financí Miroslava Kalouska obnovit (posílit) progresivitu daně z příjmu - tedy ono vždy populární „zvýšit daně bohatým" - a zvýšit sazbu DPH.

Konzervativní strana si je vědoma, že v důsledku existence nezdanitelného základu ani nyní v naší zemi není rovná sazba daně - což bychom samozřejmě považovali za optimální. Nicméně reflektujeme užitečnost existence nezdanitelného základu. Zcela však odmítáme zavedení dalšího daňového pásma, které může být jen demotivujícím prvkem celého systému. Má-li ministerstvo financí představu, jakou částku do státního rozpočtu má toto opatření přinést (a tuto představu by mít mělo), lze jistě dosáhnout téhož efektu - a s podstatně vyšší jistotou - zvýšením sazby daně z příjmu v kombinaci se zvýšením nezdanitelného základu (coby kompenzace pro sociálně nejslabší - namísto penalizace nejbohatších). Předestřený alternativní postup je však pouze menším ze dvou zel.

Konzervativní strana v každém případě považuje jakékoli zvyšování existujících daní (či zavádění daní nových) za krok, který musí být za všech okolností vnímán jako velmi výjimečný. Znovu proto odkazujeme na stanoviska „Cesty k zastavení zadlužování" z 15. ledna 2010 a „Vyrovnaný rozpočet" z 6. února t.r. a opakujeme příslušné návrhy, které jsme v nich přednesli:

  • aby pro přijetí deficitního státního rozpočtu bylo nutné vPS Parlamentu získat kvalifikovanou většinu (např. 2/3 ze všech poslanců), zatímco pro přijetí vyrovnaného, resp. přebytkového rozpočtu by měla stačit většina prostá,
  • aby pro zavedení nové či zvýšení jakékoli existující daně bylo nutné vPS Parlamentu získat kvalifikovanou většinu, zatímco pro snížení či zrušení nějaké daně by měla stačit většina prostá.

Konzervativní strana v každém případě považuje jakékoli zvyšování existujících daní (či zavádění daní nových) za krok, který musí být za všech okolností vnímán jako velmi výjimečný - tak výjimečný, že takový postup může být ospravedlněn pouze závažnými okolnostmi, např. rozsáhlou přírodní katastrofou či vážným ohrožením bezpečnosti země. Žádná z podobných eventualit aktuálně naštěstí nenastává, proto jsme jednoznačně proti současně plánovanému zvyšování daní. Nezbytné dlouhodobé vyrovnání státního rozpočtu je nutné dosáhnout zejména opatřeními na jeho výdajové stránce. Snižování nákladů státu musí být základním kriteriem pro každého konzervativce. Navíc, čím méně přerozdělování, tím méně korupce. A to je přece deklarovanou prioritou současné vlády, která je nazývána vládou „rozpočtové odpovědnosti" a vládou „pravicovou". Poznamenejme, že jde také o prioritu drtivé většiny voličů, jejichž hlasu v jiných případech politici populisticky naslouchají. Zde je příležitost vyhovět a chovat se přitom rozumě.

Konzervativní strana vyzývá vládu i Parlament k odpovědnému, tedy konzervativnímu přístupu.