PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

01.06.2003

Autor: Martin Rejman

Zpravodaj Konzervativní strany právě vychází

Slovo kancléře Konzervativní strany Martina Rejmana úvodem.


Slovo úvodem

Ačkoli Konzervativní strana informuje své členy a příznivce o své činnosti na internetových strán-kách www. skos. cz, považujeme za dobré, ba nutné, čas od času vydat tiskem to, co pokládáme za aktuální či zásadní. Proto se zrodil tento Zpravodaj, jehož první číslo máte právě v rukou.

Díky velkorysosti vydavatele Konzervativního listí Davida Floryka, který nám nabídl spolupráci, bude vycházet náš Zpravodaj zpočátku jako příloha tohoto periodika přibližně každé dva měsíce.

Dovolíme si požádat o shovívavost k nedostatkům, které provázejí mnohý začátek a vyjádřit skromné přání i neskromné přesvědčení, že postupně bude Zpravodaj obsáhlejší, pestřejší a zají-mavější.

Doufáme například, že Vaším přičiněním bude už v příštím - podzimním čísle rubrika „Vy se ptá-te, my odpovídáme", „Vaše dopisy" a že nám pošlete i další náměty.

Martin Rejman, kancléř Konzervativní strany

 

Zpravodaj Konzervativní strany si vyžádejte na kterékoliv kontaktní adrese Konzervativní strany či na adrese vydavatele:

Konzervativní klub, Zengrova 25, 70300 Ostrava, msostrava@skos.cz, tel.: 608 874 968