PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

27.03.2004

Autor: Jan Fořt

Zpráva o činnosti

Konzervativní strany za rok 2003


Dne 27.března 2004

Praha

 

Výroční zpráva přednesená předsedou Konzervativní strany MUDr. Janem Fořtem

Scházíme se dnes po roce, abychom zhodnotili celoroční práci celé Strany, práci předsednictva a po doplňovacích volbách předložili i představy další práce.

Předsednictvo zorganizovalo v roce 2003 2 sněmy v Brně, z nichž řádný byl v květnu volební a mimořádný byl v říjnu programovým.

V květnovém zasedání byli zvoleni do předsednictva i členové, kteří později předsednictvo opustili či přímo odmítli další spolupráci. Byly provedeny a zakotveny i změny stanov. Programový sněm v říjnu přijal dva programové materiály - Plán konsolidace veřejných financích a Reforma penzijního systému.

Během roku se uskutečnilo 11 schůzí předsednictva, z toho 3 v Brně. Proběhla i řada neformálních setkání členů předsednictva k řešení aktuálních problémů. Jmenovitě s p. B. Kurasem, pí. Zímovou i p.Bílkem, kteří se stali i členy strany, byť jen na přechodné období.

Úplný rozchod s panem Kurasem vidím jako problém nešťastné komunikace (nyní je poradcem ODS a prezidenta). V oponentní práci mohl být pro nás velkým přínosem. V jarních měsících se naši zástupci zúčastnili jednání Konzervativního kongresu ČR, které projednávalo především klady a zápory, včetně 10 nejdůležitějších argumentů proti vstupu ČR do EU. Bylo zahájeno jednání s Liberálním institutem, Občanským institutem Lipovým křížem pro společné aktivity. Předsednictvo s větším počtem hlasů přihlásilo kladně pro vstup do EU. Před programovým sněmem se uskutečnilo rozšířené zasedání předsednictva v Přešticích 6.9., které připravilo oba programové materiály.

Všech schůzí předsednictva se zúčastňují i někteří nečlenové, což velice příznivě ovlivňuje informovanost i připomínkové řízení.

Bylo zahájeno vydávání zpravodaje Konzervativní strany ve spolupráci s vydavatelem Konzervativního listu p. Florykem. V roce 2003 vyšlo letní a podzimní číslo. Zlepšila se podstatně úroveň našich webových stránek, které nyní můžete najít na www.konzervativnistrana.cz.

Také jsme v roce 2003 podpořili otázku svobodného Tibetu. Stanovisko se může jevit sice jen jako propagačně symbolické gesto, ale přesto se domníváme, že je nutné se vyjádřit. Vydali jsme i několik tiskových prohlášení např. K poničení Památníku obětem komunizmu, k napadení redaktora Respektu, k situaci českého občanství Čechů v USA a v Kanadě, k nešťastným pokusům některých politiků k liberalizaci drogové politiky. Ve věci poničení Památníku jsme se obrátili na předsedu vlády, ministra spravedlnosti a ministra vnitra. Z jejich odpovědí jsme získali přesvědčení, že i oni si uvědomují nebezpečí, které z takových projevů hrozí. Předsednictvo ani v roce 2003 nenašlo možnost spolupráce s dalšími společně orientovanými stranami. Jediným kladem bylo a zatím je jednání s Korunou českou, Které se jeví jako možné.

Jednání z roku 2002 s Unií Svobody a pane senátorem Hadravou nevedla k dalším výsledkům.

Závěrem opakuji představy činnosti Konzervativní strany.

Program je téměř naplněn a prezentace strany v tomto ohledu je jistě na předpokládané úrovni. Je však nutné objevovat i osobnosti využitelné k propagaci myšlenek. Finanční politika strany se nemůže opírat jen o příspěvkovou stánku členů. Je nutno rozšířit především mladší základnu strany i předsednictva.

Domnívám se, že na základě mnohých informací mohu prohlásit, politika státu směřuji i nadále k chaosu, rozkrádání ve formě rostoucího státního dluhu, nedodržování zákonnosti, i trvalé nestoudné imunity poslanců mimo práci v parlamentu. Stále chybí doklady o čestném nabytí majetku za posledních 10 let.

A tak opět akce Čisté ruce, či s pravicí správně, jsou jen slovními hříčkami pro ohlupování občanů. Pravomoci a odpovědnost jsou trvale v negativním poměru. Pravomoci velké až bezbřehé, odpovědnost malá.