PODPORUJEME


Svobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

24.02.2015

Autor: Konzervativní strana

Zhoubný odkaz „Vítězného února“

Se stupňující se naléhavostí v posledním období vidíme, jak mělké kořeny svoboda v naší zemi zapustila.


Konzervativní strana shledává „Vítězný únor" jako událost, jíž negativně pociťujeme i v současnosti. Uplynulé čtvrtstoletí přineslo mnoho dobrého. Svoboda, kterou jsme z větší části obdrželi bez vlastního přičinění, pochopitelně přinesla své plody v podobě osobních svobod - svobody víry a vyznání, slova a shromažďování, soukromého podnikání,... -, politické plurality, možnosti cestovat, vzkříšení občanské společnosti... Nejvýraznějšími politickými úspěchy pak bylo přijetí Ústavy České republiky, která je právě proto terčem opakovaných útoků, vstup ČR do NATO a EU, které (přes nespornou kontroverznost řady agend, které EU podporuje...) symbolizují návrat našeho společenství domů, na Západ. To vše však bylo dosaženo navzdory postkomunistickým „elitám", kterým se postupně podařilo prosadit názor, že antikomunismus je přežitkem. Pravý opak je však pravdou. Se stupňující se naléhavostí v posledním období vidíme, jak mělké kořeny svoboda v naší zemi zapustila, jak velkým kamenem úrazu pro postkomunistické „elity" naše sounáležitost se Západem je, jaký vliv dokáže Moskva jejich prostřednictvím vyvinout na naši společnost - svého času např. v souvislosti s možností umístit na území ČR radarovnou stanici armády USA, dnes v otázce vojenské agrese Kremlu na východě Ukrajiny.

Výsledkem jsou prohlášení předsedy vlády Sobotky, "inspirovaná" presidentem Zemanem po schůzce ústavních činitelů ke koordinaci zahraniční politiky, vyjadřující názor, že situace na východě Ukrajiny má pouze politické řešení - tedy nikoli vojenské. Takový postoj je však zcela slepý ke skutečnosti, že jeho realizace vyžaduje dobrou vůli zanechat násilí všech zúčastněných stran. Dokud však Moskva pokračuje ve vojenské intervenci, je nezbytné se vojensky bránit a vyvarovat se naivních snů o možnostech vyjednávání. Ta mohou být úspěšná pouze za předpokladu, že posice vyjednavačů bude podepřena dostatečnou vojensou silou. Proto je zcela nezbytné, aby Západ dodal Ukrajině co nejvíce co nejmodernější výzbroje - vše ostatní jsou dnes pouhá gesta.

Konzervativní strana uctí památku obětí komunistické diktatury 25. února v 17 hod. položením květin u pomníku tří odbojů na ulici Rooseveltově v Brně. Zveme každého, aby se k nám připojil.

Za Konzervativní stranu

Josef Bílek, předseda