PODPORUJEME

Den pro rodinu 2022 - již v sobotu 10. září!


Kateřïna Daczická do Senátu!


Svobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

17.07.2013

Autor: Konzervativní strana

Zastavte prezidenta, odstraňte změny Ústavy!

Prohlášení k současnému politickému dění


Konzervativní strana je znepokojena nízkou mírou respektu, s jakou někteří ústavní činitelé přistupují k Ústavě a k ústavnímu pořádku České republiky. Jednáním proti duchu a liteře Ústavy se vyznačovalo i funkční období předchozího prezidenta ČR Václava Klause; po zvolení současného prezidenta Miloše Zemana tyto tendence významně zesílily. Současný prezident projevil nedostatečný respekt k Ústavě zejména tím, že

  • odmítá jmenovat vládu založenou na parlamentní většině, což je v rozporu s ústavními zvyklostmi. Své počínání zdůvodňuje nedostatečnou legitimitou některých poslanců. Osobuje si tedy právo rozhodovat o legitimitě mandátu každého poslance, které mu Ústava přímo ani nepřímo neudílí. Tím se ocitá v rozporu i s literou Ústavy,
  • dává najevo, že si osobuje právo libovolně odkládat úkony, jež mu Ústava ukládá. Vzniká tím důvodné podezření, že tak činí ryze účelově, což je nepřípustné. Premiér Jiří Rusnok již veřejně připustil, že by jeho vláda mohla i po odepření důvěry Poslaneckou sněmovnou zůstat v úřadě až do řádných voleb, tedy téměř po dobu jednoho roku.

Svůj vztah k Ústavě vyjádřil prezident v nedávném rozhovoru pro německý tisk. Sdělil, že Ústavu měnit nemůže, ale ústavní zvyklosti ano. Každý právní akt však představuje jednotu jeho smyslu a textu a žádný jednotlivec nesmí zacházet svévolně ani s jeho duchem, ani s jeho literou. U Ústavy to platí násobně. Prezidentovo veřejné prohlášení „co je psáno, to je dáno" je důkazem jeho diletantismu v oblasti ústavního práva. Prezident tímto způsobem mění dosavadní systém z parlamentního směrem k prezidentskému, s nepřehlédnutelnými autokratickými prvky. Prezidentský systém je sám o sobě s demokracií slučitelný, případný přechod na něj by však musel být přijat ústavně konformní cestou. Jeho zavedení rozhodnutím jedné osoby, která tak navíc činí ve svůj vlastní prospěch, je naprosto neslučitelné s vládou zákona.

Konzervativní strana považuje současnou situaci za nebezpečnou pro budoucnost české demokracie. Vyzývá proto naléhavě všechy ústavní činitele, nyní tedy zejména prezidenta Miloše Zemana, aby dodržovali Ústavu a respektovali ústavní tradice České republiky. Poslance a senátory pak vyzývá, aby, nedojde-li ze strany prezidenta Miloše Zemana k nápravě, zvážili podání ústavní žaloby - je povinností všech demokratických stran zabránit prezidentovi v hazardu s Ústavou všemi prostředky. Zároveň vyzýváme k návratu volby prezidenta ČR do rukou Parlamentu a změně současného znění Ústavy České republiky jednoduchým způsobem: návratem ke znění platnému k 1. lednu 1993 a to s doplněním čl. 9 Ústavy o další 2 odstavce navrhované ve své době prof. Vojtěchem Ceplem a ke škodě nás všech nepřijaté: (4) Kdo z ústavních činitelů svévolně vykládá Ústavu ve svůj prospěch, automaticky o svůj mandát přichází. (5) Žádná změna Ústavy nesmí být schválena po dobu 30 let. Doplňme ještě jeden návrh prof. Cepla: Kdo z ústavních činitelů v tomto období navrhne změnu Ústavy, bude internován mimo dosah sdělovacích prostředků a bez přítomnosti osob opačného pohlaví. Taková sankce by sice byla problematická, ale o jejím blahodárném vlivu nepochybujeme.

Ústavu jistě vylepšit lze a Konzervativní strana má náměty jak - ty však jdou zcela jiným směrem než ke snadnějšímu vládnutí, jak si politici pro sebe doposud Ústavu mrzačili.

Za Konzervativní stranu,

Josef Bílek

předseda