PODPORUJEME

 

Svobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

19.04.2012

Autor: Konzervativní strana

Žádné účelové změny!

K návrhu na automatické zbavení mandátu odsouzeného poslance


Konzervativní strana

1.       odmítá návrh předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové (ODS), aby byl pravomocně odsouzený poslanec (senátor) automaticky zbaven svého mandátu;

2.       navrhuje, aby ten, kdo je pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, mohl být zbaven práva volit, ale nikoli práva být volen.

 

Návrh paní předsedkyně Němcové vychází z aktuálního dění kolem rozsudku v kauze „Bárta - Škárka" a je typickým tzv. jednoduchým řešením. Každá složitá otázka však má nejméně jednu jednoduchou nesprávnou odpověď. I my jsme přesvědčeni, že by pan Škárka neměl být poslancem, ale s důvěrou přenecháváme tuto otázku hlasujícím v příštích parlamentních volbách, kteří jistě při svém rozhodování jeho odsouzení vezmou v úvahu. Pan Škárka ostatně není jediný. Domníváme se, že v Poslanecké sněmovně nemá co pohledávat většina poslanců. I v tomto případě tuto věc ponecháváme občanům. Skutečnost, že pan Škárka nyní nepřijde v důsledku rozsudku soudu o svůj mandát, je nicméně neporovnatelně menším zlem, než kdybychom dopustili, aby soudní moc takto získala prostor pro personální zásahy do moci zákonodárné. Předsedkyní Němcovou navrhovaná změna by podstatně narušila rovnováhu Ústavou koncipovaných mocí ve prospěch té soudní a vedla by ke snahám politiků získat na ni vliv za účelem boje proti politickým oponentům a k ochraně svých vlastních pochybných partikulárních zájmů. Nebezpečí politizace soudní moci je více než zřejmé již dnes a politik, který si je neuvědomuje a takové ustanovení navrhne, je krátkozraký a nezpůsobilý pro výkon špičkové ústavní funkce. Navržené ustanovení by se totiž hodilo jakékoli totalitní moci, aby parlamentní politické odpůrce zlikvidovala ve velmi krátkém čase a měla přitom možnost před veřejností argumentovat legálností svých kroků. Kriminalizace politických oponentů není ani v dnešní době zdaleka zapomenutou praxí. Víme, že i námi navrhovanou možnost odebrání aktivního volebního práva pravomocně odsouzeným za úmyslný trestný čin lze zneužít - ale aby splnilo účel, muselo by být takové zneužití provedeno ve značném rozsahu a výsledek by byl i tak nejistý (zatímco uvězněním konkrétního významného oponenta jej totalitní moc skutečně s jistotou odstraní). Jsme přesvědčeni, že nad tímto rizikem stojí rozumné pravidlo, aby tomu, kdo zákon záměrně porušuje, mohlo být zabráněno podílet se na jeho hledání; a že nad tímto pravidlem stojí riziko zneužití soudní moci vůči konkrétním nepohodlným politikům.

Konzervativní strana vyzývá občany, aby nevolili nejen ty politiky, kteří byli pravomocně odsouzeni za úmyslný trestný čin, ale ani ty politiky, kteří krátkozrace otevírají brány kriminalizaci politické opozice.

Za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík

místopředseda