PODPORUJEME

Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

06.02.2012

Autor: Konzervativní strana

Vyrovnaný rozpočet

Navrhujeme, aby pro přijetí deficitního státního rozpočtu bylo nutné v PS Parlamentu získat kvalifikovanou většinu (např. 2/3 ze všech poslanců), zatímco pro přijetí vyrovnaného, resp. přebytkového rozpočtu by měla stačit většina prostá.


Konzervativní strana tvrdí, že dlouhodobě vyrovnaný rozpočet je nutnou podmínkou jakéhokoli řádného hospodaření. Konstatujeme zároveň, že považujeme za velmi smutné, že je taková triviální tvrzení vůbec nutno sdělovat - jsme však zjevně v situaci, kdy je to nezbytné.

Dle otevřených zdrojů by „Pětadvacet zemí, které se k němu /k rozpočtovému paktu/ po pondělním summitu připojilo, /by/ do svého právního řádu, nejlépe rovnou do ústav, mělo zakotvit pravidlo, že by jejich strukturální rozpočet měl být v podstatě vyrovnaný nebo v přebytku.".

Konzervativní strana by byla velmi ráda, kdyby Česká republika mohla hrdě odmítnout přistoupit ke zmíněné dohodě se zdůvodněním, že obdobné pravidlo již v právním řádu pevně zakotveno má. To však neplatí. Respektujeme přitom, že deficit rozpočtu může být opodstatněný ve výjimečných situacích, jakými jsou např. rozsáhlé přírodní katastrofy či válka. Konzervativní strana ve stanovisku „Cesty k zastavení zadlužování" z 15. ledna 2010 předložila tyto návrhy:

  • aby pro přijetí deficitního státního rozpočtu bylo nutné v PS Parlamentu získat kvalifikovanou většinu (např. 2/3 ze všech poslanců), zatímco pro přijetí vyrovnaného, resp. přebytkového rozpočtu by měla stačit většina prostá,
  • aby pro zavedení nové či zvýšení jakékoli existující daně bylo nutné v PS Parlamentu získat kvalifikovanou většinu, zatímco pro snížení či zrušení nějaké daně by měla stačit většina prostá,
  • aby byly provedeny reformy sociálního, penzijního a zdravotního systému,
  • aby byla zefektivněna vláda i Parlament snížením počtu ministerstev a zrušením alespoň třetiny jejich příspěvkových organizací a snížením počtu parlamentních funkcionářů alespoň o polovinu.

Konzervativní strana vyzývá politickou representaci, aby - bez ohledu na zahraniční smlouvy - přijala taková opatření, která věrohodně povedou k dlouhodobě vyrovnanému hospodaření České republiky. Takový postup by byl nejlepší reakcí, které by se mohli občané České republiky od politiků dočkat. Místo toho si však vláda snaží vyrábět alibi pomocí referenda. To považujeme za nešťastné. Až příliš mnoho politiků je ve vleku nestálého a nadmíru často manipulovaného veřejného mínění, místo aby přesvědčovali a vedli. Až příliš mnoho politiků není schopno dohlédnout za horizont čtyřletých volebních cyklů, které by byly častějším užíváním referend de facto ještě zkráceny a žabí politická perspektiva by dále a rychleji degradovala na perspektivu hmyzí.

Připomínáme slova E. Burka: „Zrazoval bych své voliče, kdybych obětoval svůj úsudek jejich mínění." a vyzýváme vládu v čele s panem premiérem Nečasem, aby se neschovávala za referendum a neutíkala před svojí odpovědností - nyní ani v budoucnu.