PODPORUJEME

Národní pochod pro život 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

11.10.2002
Kategorie: Zemědělství

Autor: Jaromír Morávek

Vlastníci půdy a rolníci: Venkov unii neodmítne

Na vstup ČR do EU doplatí postsocialistická družstva. A to je dobře.


Brusel ve věci zemědělské kapitoly vstupu ČR do EU podle názoru Svazu vlastníků půdy a soukromých rolníků (SVP SR) ničeho neodmítá, jen úměrně ke svým možnostem a podle svého zavedeného systému přímých plateb nabízí pomoc. Že podpory jsou adresné a za jasných podmínek dané Bruselem se nelíbí především těm, kteří hospodaří na více jak 500 ha pronajaté půdy. To je většina současných ZD, akciových společností a spol. s r. o., které navíc hospodaří s majetkem oprávněných osob, o který je připravily a který jim ani většinou nezaplatily. Pokud současní velkoagrární lídři straší venkov a jeho občanskou společnost krizí, pak to jsou především oni, kteří zavedli české zemědělství do slepé socialistické uličky.

Podle našeho názoru nejde ze strany Bruselu o žádnou diskriminaci, ale ten si jen zcela reálně uvědomuje, že 75% českého zemědělství je jen o výrobě pro výrobu na cizích základních výrobních prostředcích. Většina podpor ze strany Bruselu půjde na obnovu krajiny a venkova a na jejich údržbu, tedy na zlepšení životních podmínek na venkově. Touto tématikou se nájemci nezabývají, naopak odmítají půdní pořádek a uvedení krajiny do stavu v souladu se stavem v katastru nemovitostí. Dále prohlubují agrární socialismus na úkor pravých vlastníků a státního rozpočtu. I zemědělská výroba je soukromým podnikáním, nikoliv veřejným statkem, který by si oprávněně zasloužil tolik veřejných peněz pro svůj soukromý zisk. Podpora náleží především těm, kteří začínají hospodařit a těm, kteří jsou odpovědni za tvorbu a údržbu krajiny a venkova, a to jsou především majitelé tamních realit. Venkov nemůže na vstupu do EU za nabízených podmínek prodělat.

Agrární lídři nezastupují žádný venkov, jen své zemědělsko-průmyslové podniky. Mohou snad mluvit ještě za své zaměstnance. Těch je však zoufale málo a navíc mnohdy netuší (kdo by jim to také řekl?), že rozpuštěním jejich zaměstnavatele by se zbavili žáby na prameni a po krátkodobé stagnaci by se měli podstatně lépe. Zůstanou-li tam kde jsou, jejich příjmů se žádné podpory nikdy nedotknou, protože o tom ani přímé platby nejsou. Nejsem si jist, kdo zrovna na venkově nezvedne pro vstup do EU ruce, ale zcela určitě vím, že to bude většina vlastníků půdy a poškozených oprávněných osob z transformace družstev, a opravdoví rolníci, sedláci a statkáři, kterým jen i samotný vstup do EU bude trvalým přínosem.

Pokud se většina současných zemědělských podniků vymlouvá na krizi zemědělců, kterou zapříčinily letošní nízké výkupní ceny, nadměrný dovoz a tvrdý kurz koruny, pak je potřebné podotknout, že neexistuje žádný státní cenový úřad, který by nějaké výkupní a natož nízké ceny nařizoval, ale že to je důsledek toho, co si Agrární komora a Zemědělský svaz a jím spřízněné organizace zavedly samy. Regulační a dotační mechanismy jsou opatřeními protitržními a jejich důsledky se obrací neomylně proti těm, kteří si je navykli zcela konsumně užívat. Za zbytečnou výrobu se nikde neplatí, jak si navykli v tuzemsku. Neprodaný výrobek je jen ztrátou, za kterou si je odpovědný jen výrobce sám. Na koho budou nekonkurenceschopní výrobci donekonečna svádět svou podnikatelskou neschopnost ve volné soutěži? A proč by měli být udržováni na živu penězi schopnějších a výkonnějších.

Zřizování krizových štábů a militantní výhrůžky jsou jen důkazem, že velkoagrární lobby má také nátlakovou funkci, jak si vynutit na většinové společnosti jiného názoru její peníze na zaslepený agrární socialismus. Na chystané militantní násilí by měly bezpečnostní složky státu razantně odpovědět, jako v případě MMF a blízkého summitu NATO.

Svazy a sdružení velkoagrárníků si doslova udělali transformaci zemědělství po svém a pro sebe, tedy podle vlastního přání a potřeb. Že jsou nyní ve slepé uličce je jen jejich vlastní vinou. Své ztráty si musí zaplatit sami ze svého, pokud vůbec nějaký majetek mají. 

 

Ing. Jaromír Morávek

předseda SVP SR ČR, člen Předsednictva Konzervativní strany (www.skos.cz) a kandidát Konzervativní strany na senátora v obvodu č. 54 Znojmo