PODPORUJEME


Svobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

01.07.2004

Autor: Čestmír Hofhanzl

Vladimír Merta - esence zvráceného morálního nihilismu

Reakce na článek V. Merty "Ozbrojený odpor má svá nepsaná pravidla" (LN, 23.6.2004) odmítající možnost udělení státních vyznamenání bratrům Mašínům.


V Lidových novinách 23. června 2004 byl publikován text zpěváka a hudebníka Vladimíra Merty: „Ozbrojený odpor má svá nepsaná pravidla". Text je reakcí na návrh některých senátorů na udělení státní ceny bratrům Ctiradu a Josefovi Mašínům a členům jejich odbojové skupiny. Jeho obsah je ukázkou dialektického matení a obracení pojmů.

Zúčastnil jsem se 16.6.2004 Veřejného slyšení Senátu a veřejného projednávání návrhu na udělení státního vyznamenání bratrům Mašínům. Nejen mne nemile překvapilo vystoupení Vladimíra Merty, stejné jako jeho článek. O přestávce jsem se s ním pokusil navázat rozhovor, odmítl to.

Každá věta z Mertova textu je jako vystřižená z přednášky a spisků dřívějších politruků a publicistů „předvoje dělnické třídy". Dnes jsou titíž lidé hlasateli „předvoje tržních kapitalistů". Každé slovo či pojem se dá použít k jakémukoli účelu a v jakémkoli smyslu. Co chtěl například autor říci větou: „Mrtvý svazák či komunista nemá šanci stát se bojovníkem za demokracii jako naše sametová elita. Každý život je jedinečný. Každý se může polepšit - i vrah". Naše půlstoletá zkušenost, včetně posledních patnácti let, nám jednoznačně říká, že svazáci, komunisté i vrazi se v českém marasmu „normálně" stali „předvojem" boje za demokracii i „jejich" lidská práva. „Sametovou elitou", se stali též proto, že jejich dítě Vladimír Merta, stejně jako miliony ostatních si zvykli na to, že všechno je jinak. Přijali pojmový a životní nihilismus. Nejsou schopni a ani již nechtějí rozlišovat, co je pravda a skutečný životní postoj. Není pravda, že každý se může polepšit - i vrah. Carl Jaspers v „Otázce viny" i Alexandr Solženicin v „Souostroví Gulag", jistě po hluboké zkušenosti a přemýšlení, napsali, že po překročení určité hranice není návratu a polepšení a takoví lidé musí být odstraněni.

Člověk, jeho kultura, to čemu říkáme civilizace, bylo a je plodem prostředí, které je schopno generovat pozitivní podněty a příklady. Rodina Mašínů by měla být v čítankách. Otec Josef Mašín se choval jako hrdina v ČS legiích a byl i jednou z největších osobností protifašistického odboje. Popravili jej fašisté. Synové Ctirad a Josef následovali příkladu svého otce, se zbraní se postavili komunismu. To, jak se probojovali Východním Německem do Berlína, je legenda. V každé jiné zemi než v postkomunistické České republice by jejich sochy stály na náměstích.

Jediná pravdivá věta v Mertově textu je: „Státní cena ovlivňuje i budoucnost této země". Ovšem obsahu té věty se ti, kteří vedli Mertovo pero, obávají. Po dlouhých desetiletích by to totiž byl signál, že česká společnost si cení svých nejlepších mužů a hrdinů.

V Třeštici 1.7.2004

Čestmír Hofhanzl