PODPORUJEME

Národní pochod pro život 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

21.05.2012

Autor: Vlastimil Podracký

Vernisáž Konzervativní ročenky 2012

Reportáž z akce...


Dne 15.5.2012 proběhla v čítárně Občanského institutu v Praze za přítomnosti novinářů vernisáž knihy Konzervativní ročenka 2012. Knihu vydalo nakladatelství Marek Belza a je zcela nezávislým projektem autorů a nakladatele. Celou rozsáhlou práci s oslovením osmnácti autorů a výběr textů provedl nakladatel ve spolupráci s předsedou Konzervativní strany Martinem Rejmanem. Nebudu se zde vyjadřovat k obsahu Ročenky, jednak si ji každý může přečíst, jednak jsem jedním z autorů a sebechválou netrpím. Mohu ovšem odpovědně říci, že shrnuje současné konzervativní dění v České republice. Tedy to, co je opravdu konzervativní, nikoliv projevy různých osob, které jsou ve skutečnosti liberální a občas selektivně vykonají nějaký konzervativní čin, třeba tím, že obhajují úplnou rodinu nebo se staví proti propagaci homosexuality.

Nakladatelství Marek Belza je specializováno spíše na politicky nekorektní literaturu, jak víme, vydalo nedávno knihu čínského disidenta Kao Č´- šenga: Za Čínu spravedlivější, již dříve Podrackého knihu o Vladimíru Hučínovi: Hrdinům se neděkuje, knihu Pepy Nose: Odvrácená tvář šoubyznysu a Petra Horálka: Spravedlnost" mocných. Opomíjený Jan Antonín Baťa, bratr zakladatele známého zlínského obuvnického podniku a pozdější jeho majitel, napsal ve svém brazilském exilu mnoho knih, které Marek Belza postupně vydává: Za obchodem kolem světa, Uloupené dílo, Román života, Těžké časy. Protože konzervatismus je už sám o sobě v dnešním politickém paradigmatu opoziční, je jistě mimo hlavní názorový proud v České republice i Podrackého kniha Nadčasový humanismus, jejíž druhé vydání chystá Marek Belza na červen t.r. Konzervativní ročenka je dalším nekonformním projektem. Na obalu Ročenky je obrázek ze sféry naivního umění znázorňující skicu orientační růžice omezená na tři světové strany, východ je nezřetelný. Uvnitř je heslo - svoboda, věrnost, spravedlnost, které je trochu lidovou tvořivostí, protože používané konzervativní heslo je svoboda a řád. Konečně, proč ne, věrnost a spravedlnost jsou metodicky určitě součástí řádu.

Presentaci zahájil Marek Belza, který se vyjádřil k samotné knize a k jejímu vzniku a Martin Rejman vyzdvihl práci, kterou nakladatel udělal pro tento projekt. Kniha byla následně pokřtěna šampaňským a Pepou Nosem.

K samotné problematice konzervatismu promluvil Alexandr Tomský, vyzdvihl konzervativní zásady a chování, vyslovil to, co všichni konzervativci cítí, totiž zkázu západní civilizace opouštějící konzervativní principy.

Roman Joch shrnul situaci konzervatismu v České republice a problémy pravicového vládnutí. S Alexandrem Tomským se neshodují pouze v pohledu na Evropskou unii, kterou Roman Joch hájí, ale Alexandr Tomský považuje za vyloženě levicový projekt. Rčení Alexandra Tomského, že názorů na konzervatismus je tolik, kolik je konzervativců, nesdílím, konzervatismus je sice velice široká idea a dovoluje mnoho výkladů, nicméně přece jen má svoje vymezení a není v jejím záběru šířit jakýkoliv názor.

Dále vystoupil Dan Drápal, bývalý šéfredaktor Konzervativních listů. Kromě již řečených témat připomněl především nutnost diskuse s každým, nadhled a smysl pro humor.

Čestmír Hofhanzl mluvil o svém dětství v komunistickém režimu v rodině politického vězně. Na rozsáhlejší diskusi nebyl čas.

Novináři potom uskutečnili interwiev s některými osobami.

Článek Jana Rychetského v Parlamentních listech nazvaný: Je třeba se bát lůzy, ale komunismus je mrtvý, vyplynul obsahově z osobních interwiev, nikoliv ovšem z témat na presentaci probíraných. O komunismu se téměř nemluvilo a je omylné tvrzení, že konzervativci jsou pouze jen antikomunisté, že jsou to nějaké zatrpklé oběti minulého režimu.

Konzervatismus totiž svojí ideovou podstatou podporuje přirozenost, tedy nejen lidskou, ale i přirozené principy, které jsou nezměnitelné a vždy jaksi zvítězí nad lidským nedokonalým rozumem. Protože soutěživost je člověku přirozená, obhajují volný trh nikoliv, aby hájili nezasloužené příjmy mafiánů, ale protože ekonomická soutěž je přirozeným vyústěním soutěživosti. Taktéž je přirozeným principem i rodina s dětmi a mnoho dalších stavebních kamenů společnosti. Komunistické ideje jsou zbožná přání lidí toužících po lepším světě, která jsou v rozporu s realitou, a proto nikdy nemohou natrvalo uspět. Je to střet realistů znajících a respektujících principy světa s iracionálními konstrukcemi snílků.