PODPORUJEME

Národní pochod pro život 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

15.12.1999
Kategorie: MS Brno

 

Veřejné projednávání rozpočtu - akce pro akci

Neochota, pohodlnost, nezájem,... nebo zbabělost magistrátu města Brna?


V minulém týdnu proběhla veřejná diskuse o rozpočtu města Brna s panem primátorem RNDr. P. Duchoněm. Zúčastnilo se jí na prstech několika málo rukou zpočitatelné množství občanů. Má taková akce smysl? Troufám si říct, že v této podobě nikoli. Tedy - nemá smysl co do obsahu. Co do formy má ten hluboký smysl, že magistrát může do příslušné kolonky vyplnit ono kýžené "splněno". Samozřejmě, jistou část "viny" za tento stav lze svalit na ty "neodpovědné občany", kteří se nedostavili. Dovolím si však tvrdit, že výrazně větší část leží přímo na brněnské magistrátu.

V žádném případě nechci na těchto řádcích obhajovat názor, že veřejnost nemá mít právo vyjádřit se k návrhu rozpočtu města Brna. Byl by to holý nesmysl, vždyť jsou to právě občané, kterých se nejvíce dotýká. Všichni však známe ten pocit, kdy vedeme diskusi o problematice, ve které nejsme odborníky - nejsme v ní "doma" - a na názoru oponenta se "nám něco nezdá". My však nevíme co, odbornost chybí a proto se argumentů nedostává. Nakonec předmětnou záležitost diskuse odkýveme a s pachutí na patře se odebereme jinam. Takovým diskusím se dříve, či později, začneme vyhýbat - nemají totiž smysl.

Tvrdím, že náhodně vybraný občan města Brna je na tom v diskusi o rozpočtu velmi podobně. Navíc - veřejná diskuse o rozpočtu může sloužit jako platforma nejen pro námitky občanů, ale i pro možnost principiálního zkvalitnění rozpočtu jako takového. Aby tedy celá akce nebyla pouhou "potěmkinovou vesnicí" za účelem zmíněného "splněno", navrhuji pro příště cíleně obeslat brněnskou odbornou veřejnost (v Brně jsou tři fakulty ekonomického zaměření, Právnická fakulta, auditorské firmy,...). Tito velmi zaměstnaní odborníci nemají kdy sledovat inzeráty v běžném denním tisku, resp. vývěsky. Ti musí dostat materiál "pod nos". Věřím, že někteří by se jistě zamysleli a přispěli svojí troškou do diskusního mlýna. Ale aby nedošlo k mýlce - nepovažuji zmíněné odborníky za nadobčany. Oni jsou prostě jen těmi z daného oboru. Má být v zájmu těch, kteří veřejné projednávání rozpočtu připravují, aby se odborná veřejnost zúčastnila. Nejen proto, že mohou býti poučeni (což ve svém důsledku prospěje Brnu a jeho občanům), ale také proto, že diskuse za účasti odborné veřejnosti má najednou smysl i pro veřejnost laickou. Každá námitka - byť vyřčená sebeneobratněji - může být na místě odborně reformulována, může z ní být vybráno to zdravé jádro. Občan se pak nemusí cítit jako pitomec. Jeho dojem, že se "mu něco nezdá" může být podepřen seriózním odborným argumentem.

Proto si myslím, že nepřistoupí-li se příště k adresnému přizvání odborné veřejnosti na veřejné projednávání rozpočtu města Brna (a nenajde-li se lepší řešení samozřejmě), bude možno konání těch, kteří akci organizují, označit jednak za velmi podivné, ale zejména pro občany Brna nic nepřinášející. A letos, či v minulých letech? Neochota, pohodlnost, nezájem,...? Jsou to dobré vlastnosti pro brněnské reprezentanty?

 

Brno 15.12.1999

 

Jan Kubalčík

předseda Městského společenství Strany konzervativní smlouvy Brno