PODPORUJEME

Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

26.08.2013

Autor: Konzervativní strana

Účast Konzervativní strany ve volbách

Konzervativní strana (KONS) nebude kandidovat v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.


Jelikož se množí dotazy ohledně naší volební účasti v nadcházejících volbách, Konzervativní strana vydává toto veřejné prohlášení:

Konzervativní strana (KONS) nebude kandidovat v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Abychom celostátně dosáhli volebního zisku ve výši alespoň 5%, museli bychom naplnit všechny kandidátky a ve všech volebních obvodech vést efektivní kampaň. Na to bohužel nemáme dostatek peněz ani lidí, a nerespektování této skutečnosti by se rovnalo projevu neúcty k našim potenciálním voličům. Je před námi úkol nezbytné prostředky nejprve získat. Během uplynulého roku jsme sice vedli jednání o vzájemné spolupráci s možnými partnery na pravé straně politického spektra, ta ale neskončila úspěchem a současná politická situace, zejména předčasnost voleb, další úvahy o účasti KONS ve volbách do Poslanecké sněmovny odsunula jako zcela nereálné.

KONS zvažuje účast ve volbách do Evropského parlamentu na jaře 2014.

KONS se zúčastní voleb do Senátu Parlamentu ČR na podzim 2014. Postavíme, dle svých možností, v několika volebních obvodech kvalitní kandidáty těšící se vážnosti u širokého okruhu voličů. Jsme si přitom vědomi, že přílišný počet nelevicových kandidátů může mít za následek roztříštění hlasů a postup do 2. kola pouze kandidátů levicových, čehož se budeme snažit vyvarovat.

Mimo to se KONS plně soustředí na volby do obecních zastupitelstev ve všech městech a obcích, kde působí její místní sdružení. Za KONS bylo v minulých komunálních volbách zvoleno několik zastupitelů a tuto základnu budeme nadále rozšiřovat. Podporu voličů musíme budovat od základny volební pyramidy, ne od její špičky.

Za Konzervativní stranu,

Josef Bílek

předseda