PODPORUJEME

Národní pochod pro život 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

11.10.2002

Autor: Jaromír Morávek

Stručný program - senátní volby 2002


Ing. Jaromír MORÁVEK, 53

 

Branišovice, okr. ZNOJMO, kandidát do Senátu PČR č. 2

předseda

Svazu vlastníků půdy a

soukromých rolníků ČR

 

člen předsednictva

Konzervativní strany,

www.skos.cz

 

ředitel a jednatel poradenské firmy Farmconsulting, s.r.o., farmconsulting@volny.cz,se sídlem v Branišovicích říká:

"...kdo si postavil v kraji vlastnoručně dům, vysadil sad a vinohrad, stane se i jeho součástí, kterou nelze jen tak oddělit, aniž by vznikla škoda. Vlastnictví motivuje, ale i zavazuje. Život je o odpovědnosti, šetrnosti, soudnosti a skromnosti, ale hlavně o pracovitosti. Výsledky hovoří za vše...

...Jen ten, kdo má obě nohy v brázdě, může se rozkročit i tak, že bude jednou nohou v Praze a druhou doma. A to je i můj případ...

Od r. 1990 jsem ve vedení Svazu vlastníků půdy a soukromých rolníků, od listopadu 2001 jeho neplaceným předsedou. Zájmy vlastníků půdy a soukromých rolníků a selského stavu, obhajoba jejich majetkových práv, obnova a údržba krajiny a venkova, jsou pro mne celoživotní prioritou. Jen převlečené kolchoznictví v Čechách není žádnou cestou k prosperujícímu hospodaření na půdě, která by odčinila násilnou a krvavou kolektivizaci venkova. Současné a nedávné organizované převody majetku oprávněných osob podle předem připravených scénářů, jsou druhým vyvlastněním jejich majetku. Kolchoznická lobby se vůbec netají, že většinu oprávněných osob chce připravit o jejich majetek a učinit z nich zcela nesvéprávné nevolníky. Tomu musí být učiněna přítrž, stát musí dodržet závazky, které uzákonil. Nemůže dovolit, aby zákony byly zneužity hrstkou družstevní nomenklatury, která se sama pasovala na cizím majetku na novodobé latifundisty. V Bruselu je současná velkoagrární lobby, pokračující v kolchoznictví za peníze oprávněných osob, pokládána za pány z Nemanic. Agrární socialismus uvedl venkov do patové situace. Znám řešení. Je na Vás, vlastnících půdy a zemědělského majetku, nejen v okrese Znojmo, abyste mým zvolením učinili pokračující zvůli konec. V příštích dobách máte být zcela a dokonale zbaveni svého majetku a odstaveni od peněz, které by Vám měly plynout z veřejných prostředků domácích i EU. Ke změně ve Váš prospěch postačí Vašich 5.000 hlasů v okrese Znojmo pro moji úspěšnou kandidaturu. Nemám statisíce vlastních peněz, ani miliony stranických korun, ale věřím ve Vaši soudnost a volbu pro budoucnost.

Za Vaším si stojím jako za svým. Vlastníci půdy a nevyplaceného majetku VOLTE č. 2 v senátních volbách nejen 26. - 27.října t.r., ale v případě potřeby i 1. - 2.11.2002." J.M.

 

Vlastníci půdy a rolníci přijďte k senátním volbám a volte č. 2

 

Nezklamu, protože žiji mezi Vámi.

 

Co prosazuji a budu prosazovat do konečného cíle:

 • urychlené provedení komplexních pozemkových úprav ve prospěch vlastníků
 • uvolnění trhu s půdou (prodej, nákup, směna, cena, nájem)
 • prosazení pachtovního zákona ve prospěch a ochranu vlastnických práv
 • vyrovnání tržní ceny půdy a nájemného s cenami v EU
 • úplné vypořádání oprávněných osob bez rozdílu a ohledu na konkurzy a defraudaci majetku oprávněných osob jejich nezodpovědnými správci
 • úplné prosazení římského a evropského práva v půdní držbě (co od nebe po peklo na pozemku jest, je vlastníkovo)!!!
 • uvedení krajiny do souladu se stavem v katastru nemovitostí a s komplexními pozemkovými úpravami s výměnou vlastnických práv
 • zjištění a potrestání všech aktérů neoprávněných převodů a defraudace majetku oprávněných osob
 • podpora legislativních úprav zákonů a předpisů ve smyslu posílení práv vlastníků
 • podpora rozvoje rodinných rolnických a selských hospodářství
 • přípravu vlastníků půdy na příjem přímých podpor z EU
 • svobodná myslivost nemůže jít proti obsahu vlastnických práv jako elitářské uskupení
 • příjemcem veřejných peněz mohou být jen ti, kteří kromě soukromých statků vytvářejí statky veřejné - krajinu a venkov v pravém slova smyslu. Zodpovědným investorem do soukromých statků může být jen jejich vlastník, nikoliv nájemce.

 

Prioritou venkova musí být obnova a údržba krajiny až na úroveň, v které jsou pozemky vlastníků vedeny v katastru nemovitostí. Stát musí zajistit identifikaci vlastnictví v půdní držbě, když ji v době nedávné zcela zničil ve prospěch i současných nájemců a neoprávněných držitelů, především proto, aby byl naplněn obsah vlastnických práv a vlastníci půdy, aby je mohli samostatně, svobodně a nezávisle vykonávat. Vše ukradené musí být navráceno!!!

 

Stop socialistickému nájemnictví a správcovství v právním státě!

Stop již kritickému zadlužování!

Vsaďte na selskou moudrost!

 

V Branišovicích 11.10.2002, Váš Ing. Jaromír Morávek, v.r.

Senátor, který Vás neopustí.