PODPORUJEME


Svobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

10.02.2019

Autor: KČ, KONS, SMS

Společné tiskové prohlášení

k volbám do Evropského parlamentu


SPOLEČNÉ TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ

tradičně spolupracujících politických subjektů:

Konzervativní strana,

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) a

Sdružení pro Místní Správu

(společně dále jen „Prohlašující strany"),

které se hlásí k tradičním hodnotám, odkazu antiky, křesťanství a judaismu, pokládají zmíněné konzervativní principy za základ, k němuž je nezbytné vrátit současnou spolupráci Evropských států.

Prohlašující strany oceňují, že se

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

v letošních volbách do Evropského parlamentu zřetelně přihlásila ke konzervativní programové orientaci a nutnosti prosazování těchto hodnot v rámci Evropské unie.

Proto se Prohlašující strany rozhodly jednat o podpoře programu KDU-ČSL pro volby do EP poskytnutím připomínek svých expertů a dále navrhnout posílení její kandidátky nominací:

-  Mgr. Niny Novákové - bývalé poslankyně PČR, aktuálně předsedkyně rady Středoevropské inspirace (http://cze.ceinspiration.eu/) - společná nominace za KONS, Monarchiste.cz a SMS;

a dále:

-        Zdeňky Rybové - místopředsedkyně Hnutí Pro život ČR, nominována za KONS (http://www.konzervativnistrana.cz/);

-        JUDr. Petra Krátkého - právního experta na oblast regulace finančních institucí, místopředsedy Koruny České, nominován za Monarchiste.cz (https://www.korunaceska.cz/);

-        Mgr. Lukáše Vermacha, Ph.D. - matematika, nominován za SMS (http://www.sms3000.cz/).

Prohlašující strany očekávají, že popsaný projekt politické spolupráce má potenciál oslovit všechny konzervativně orientované voliče, kteří chápou nutnost návratu Evropy k jejím hodnotovým východiskům a kteří současně vnímají potřebu aktivní role našich zástupců v tomto procesu.

Prohlašující strany věří, že budou v brzké době moci oznámit dosažení konečné programové i personální dohody o volební spolupráci.

 

V Praze dne 10. února 2019

Za politickou stranu: Konzervativní strana

RNDr. Jan Kubalčík, Ph.D. - předseda a Mgr. Ing. Michal Struha - místopředseda

Za politickou stranu: Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

RNDr. Radim Špaček - předseda a JUDr. Petr Krátký - místopředseda

Za politickou stranu: Sdružení pro Místní Správu

Ing. Pavel Vermach, Ph.D. - předseda

 

 


Soubory:
190210-Tiskova_zprava-KONS_KC_SMS-podpora_KDU-CSL.pdf