PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

23.05.2003

Autor: Svatopluk Kalužík

Snad každému…

...je jasné, že mám-li auto s dosluhujícím motorem (neřku-li dokonce nefunkčním), je úplně jedno, zda špatně svítí reflektory nebo nejdou stěrače či zda se velmi špatně otevírají dveře.


Kdysi dávno byl dokonce přetištěn vtip z anglického „Punch" - volá řidička do autoservisu: „Nejede mi auto, už jsem umyla okna a vysypala popelníky a pořád nic...".

Potud asi se mnou bude každý souhlasit. Kupodivu však spousta lidí se nezamyslí nad stavem našeho politického systému (málo funkční motor - sice vrčící a kouřící, s obrovskou spotřebou a tak tak pohybující autem) a vidí cestu k nápravě právě v umývání oken a vysypávání popelníků. Konkrétněji - v diskusích o volbě rodičů za své děti, snížení věkové hranice (což bych považoval i z principu dokonce za zhoršení), i zdánlivě logičtěji, ale také nepřípadně - o různých variantách přímých voleb.

Prosím, nezaměňovat s optimalizací. Stejně, jako u funkčního auta má smysl jeho údržba a zdokonalování, jsou takové diskuse relevantní v poměrně dobře fungující společnosti. Pak má smysl se zamýšlet, zda nějakou změnou nemůže fungovat lépe, stejně jako je zřejmé, že umyté auto je hezčí, než špinavé.

Uvažuje-li takto (volební právo pro děti) Otto von Habsburg o vyspělých demokraciích, jsou jeho úvahy jistě namístě, v našich podmínkách jde však o (byť vedené ušlechtilými pohnutkami) kontraproduktivní odvádění pozornosti od problémů podstatně závažnějších.

Důsledkem tohoto pohledu pak je, že cesta k principiální (a tedy jediné dlouhodobě smysluplné) nápravě vede přes primární opravu (resp. výměnu) motoru a že naopak dílčí úpravy sice mohou napomoci vzhledu auta, nemohou však napomoci opravě motoru, na kterou je nutno se plně soustředit a napřít přednostně všechny síly tímto směrem.

A my jsme v situaci, kdy bychom se měli starat hlavně - ba téměř výhradně - o motor. Přece si nikdo vážně nemyslí (jako řidička z výše uvedeného vtipu...), že „drobným doladěním" způsobu výběru politické reprezentace se tato změní natolik, že najde odvahu a vůli skutečně reformovat penzijní systém, redukovat přebujelý sociální stát, prosadit vynutitelnost práva,...

Tyto úkoly stojí ve své nahotě před námi samými ať již vstoupíme do EU či nikoli - snad pouze způsoby řešení či důraz na jednotlivé fáze se mohou drobně v závislosti na našem vstupu měnit. Jasnou vazbu, že naše dnešní rozhodnutí či nečinnost dopadnou v - spíše kratší než delší - budoucnosti zejména na nás samotné, náš vstup do žádného společenství nezruší ani nevyřeší.

Někomu by se mohlo zdát, že takovéto úvahy vedou až k revoluci. To prosím ne. V duchu příměru je, že revolucí vyhodíme motor aniž máme adekvátní náhradu a potom nejezdíme vůbec, respektive jezdíme s voly (což se bohužel často stává). Řešením je skutečně motor vyměnit. Musíme ho tedy začít shánět, hledat, vyrábět. A my - teď a tady - raději hodně rychle (nikoli však neuváženě). Teprve, až máme zajištěný alternativní pohon, pustíme se do generální opravy a pak případně i vylepšíme reflektory apod.

Bohužel, zůstaneme-li u příměrů, můžeme možná nejlépe přirovnat náš stav k maketě auta. Ještě pár kroků stávajícím směrem (současná politická garnitura se - opět v duchu příměru - chová tak, že téměř nepojízdnému autu tu přisype písek do nádrže, tu učiní díru do olejové vany...) a bude nejrozumnější pořídit jiné auto - tj. emigrovat. Jenže - to je cesta jen pro některé. A co my ostatní?

 

V Brně, 23. května 2003

 

RNDr. Svatopluk Kalužík

předseda Městského sdružení Konzervativní strany Brno

www.skos.cz