PODPORUJEME


Svobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

09.02.2018

Autor: Konzervativní strana

Proti přímé volbě

Protestujeme proti snahám zavést přímé volby starostů a hejtmanů.


Konzervativní strana důrazně protestuje proti snahám zavést přímé volby starostů a hejtmanů. Důvody jsou tyto:

1.    Není jasné, v čem by měl být platný stav nevyhovující - obce, resp. jejich vedení požívají u občanů důvěry, které se dostává málokteré jiné veřejné instituci. Neprobíhá žádná veřejná debata o změnách pravomocí a odpovědností starostů / hejtmanů, rad a zastupitelstev. Jasný záměr případných změn pravomocí, odpovědností a vzájemných vztahů jmenovaných aktérů však musí nutně předcházet jakékoli diskusi o změnách ve způsobech volby.

2.    Pokud starostu volí zastupitelstvo, může jej také zastupitelstvo odvolat. Přímo volený starosta / hejtman je však prakticky neodvolatelný. Rizika z toho plynoucí jsou příliš vážná - situace, kdy je žádoucí starostu bezodkladně odvolat, jsou reálné. Moc, jak známo, korumpuje. Vědomím praktické neodvolatelnosti starostů / hejtmanů by se počet takových případů jen zvýšil.

3.    Přímá volba presidenta rozštěpila celou společnost. Považovali bychom za nanejvýš nešťastné až nebezpečné, kdyby se tento stav prohluboval další polarisací na úrovni krajů či dokonce obcí. Kromě toho, po přímé volbě starostů / hejtmanů neexistuje žádná skutečná poptávka veřejnosti - stejně jako ve skutečnosti neexistovala po přímé volbě presidenta.

Pro nějakou hlubší reformu obecních zastupitelstev zjevně není žádný vážný důvod, naopak by se tím zbytečně riskovala destabilisace uspokojivě fungujícího prvku správy země a hazardovalo s důvěrou občanů. Bez takové reformy je však přímo volený starosta v dnešním systému naprosto cizorodým tělesem.

Neměňme to, co funguje! Neodvádějme pozornost od podstatnějších otázek! Neopakujme stejné chyby, ke kterým došlo při zavádění přímé volby presidenta! Ostatně soudíme, že je třeba zrušit přímou volbu presidenta.

Za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík

předseda