PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

08.03.2011

Autor: Konzervativní strana

Přímá volba presidenta neprospěje, ale může uškodit

„Není-li nutné měnit, je nutné neměnit.“ (lord Falkland)


Olomouc, 7. března 2011

Konzervativní strana není zásadním odpůrcem přímé volby presidenta. Jsme si však vědomi, že náš současný ústavní pořádek, jehož jedním z hlavních rysů je parlamentní demokracie, je s přímou volbou presidenta jen velmi obtížně slučitelný tak, aby výsledné uspořádání bylo funkční. Současnou podobu Ústavy přitom považujeme za v principu velmi dobrou. Při případném zavádění některých prvků přímé demokracie bychom rozhodně doporučovali začít na komunální úrovni.

Považujeme za zcela nepřípustné, aby byly kompetence ústavního činitele řešeny v závislosti na způsobu jeho volby. Postup musí být vždy opačný: je nezbytné důsledně upřednostňovat vhodnou dělbu moci a náležitý způsob volby od ní odvodit. Ani Konzervativní strana, ani nikdo jiný, jak je v této chvíli zjevné, nechce náš ústavní pořádek změnit na (polo)presidentský systém. V rámci zachovaného parlamentního systému je však přímá volba zcela zbytečná. Nepřímá volba je navíc v souladu s tradicí naší země: proč pro budoucí presidentské volby nemá být dost dobré to, co bylo zcela vyhovující pro volbu T. G. Masaryka? Konečně, státy s parlamentní demokracií, které přímou volbu presidenta zavedly (viz např. Slovensko), nedosáhly tímto krokem žádných výhod, které by stály za zmínku.

Apelujeme tímto na poslance a senátory, kteří se hlásí ke konzervativním hodnotám, aby se upamatovali, že je zcela nepatřičné měnit Ústavu bez zjevné potřeby, z pouhého rozmaru veřejného mínění. Spolu s lordem Falklandem připomínáme, že „Není-li nutné měnit, je nutné neměnit."!

Přímá volba má také své jednoznačně negativní důsledky. V první řadě reálně hrozí zvolení populistického kandidáta, nebo kandidáta zcela průměrného, jehož hlavním rysem bude, že „nikomu nevadí". Dalším škodlivým aspektem je riziko, že volební kampaň rozštěpí občany na vzájemně znepřátelené tábory. Taková polarisace je potenciálně velmi nebezpečná. Navrhovaná přímá volba by však zejména přirozeně posílila presidentovo postavení (i když bude naopak ústavně oslabeno) a president by měl ještě mnohem více než dnes tendence zasahovat do pravomocí vlády, což by směřovalo k destabilisaci systému. Konečně, přímá volba je velmi nákladná.

Apelujeme na všechny poslance a senátory, bez ohledu na jejich politické názory, aby znovu věnovali pozornost značným rizikům, které z přímé presidentské volby plynou, aby zvážili svoji loajalitu platné Ústavě. Je totiž možné legitimně preferovat přímou volbu presidenta, stejně jako je rozumné ctít současnou Ústavu. Oba dva tyto politické názory však není možné pravdivě zastávat zároveň, neboť jsou neslučitelné. Konzervativní strana dává jednoznačně přednost stávající Ústavě.

Konzervativní strana

Za správnost vyjádření zodpovídá kancléř Jan Holeček (kancler@konzervativnistrana.cz).