PODPORUJEME


Svobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

17.06.2004

Autor: Martin Rejman

Poděkování

kandidátům, členům volebního týmu a všem ostatním, kteří jakkoli přispěli za snahu vyvinutou v rámci předvolební kampaně voleb do EP 2004.


V Praze dne 17. června 2004

 

Dámy a pánové,

je mou milou povinností poděkovat jménem předsednictva Konzervativní strany všem, kteří podpořili naši stranu ve volbách do Evropského parlamentu.

Především děkuji těm z Vás, kteří jste s důvěrou volili naše kandidáty. A děkuji i těm z Vás, kteří se rozhodovali dát našim kandidátům hlas, ale pak z různých důvodů volili jinak, nebo k volbám nešli.

Samozřejmě jsme zavázáni našim kandidátům, paní Aleně Hromádkové, paní Ivě Zezulové a pánům Milanu Paumerovi, Jaromíru Morávkovi a Mysliboru Chalupovi, kteří na sebe vzali odpovědnost a byli ochotni, v zájmu nás všech, kandidovat. Nesmíme zapomenout ani na pana Jana Beneše, který byl také naším kandidátem, ale pro neuznání listiny, dokládající, že mu bylo vydáno státní občanství, byl Ministerstvem vnitra z kandidátní listiny vyřazen. Věříme pevně, že naši kandidáti nezatrpknou a budou i dále pro KONS podle svých možností pracovat.

Vřelé díky patří panu Martinu Vadasovi, který natočil dva šoty, jež v rámci bloku všech kandidujících stran vysílala ČT a panu Petru Gazdíkovi, který vyrobil šot pro Český rozhlas; práce obou těchto pánů byla velmi příznivě hodnocena i odbornou veřejností.

V neposlední řadě pak děkuji všem, kteří se rozhodli větší či menší finanční částkou přispět na naši kampaň i těm, kteří se na ní aktivně zúčastnili - pánům Kamilu Kosturikovi a Igoru Volnému, členům volebního štábu, panu Kamilu Kosturikovi ml., který obětavě denně doplňoval naše internetové volební stránky a panu Davidu Florykovi, který se zasloužil o vydání volebního Zpravodaje.

Děkuji i těm, kteří naši kampaň nebo naše kandidáty kritizovali; i když se s kritikou nemusíme vždy ztotožňovat, určitě je pro nás důvodem k zamyšlení.

Ziskem 4 986 hlasů, tj. 0,21 %, byla KONS v polovině pořadí 32 stran a hnutí. To nelze považovat za úspěch; na druhé straně se však široká veřejnost měla možnost seznámit a hojně se seznamovala s programem KONS, ať již při televizní besedě, už zmiňovaných televizních a rozhlasových šotech, rozhlasových i novinových rozhovorech. Také návštěvnost našich internetových stránek podstatně stoupla. Ziskem je i to, že se nám hlásí řada nových členů. Věřím, že toto všechno se zúročí v nedaleké budoucnosti a je to jistě zásluhou všech těch, které jsem výše jmenoval, stejně jako těch, na něž jsem snad zapomněl a jimž se tímto omlouvám.

 

V úctě a s díky

 

Martin Rejman

kancléř