PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

11.03.2014

Autor: Konzervativní strana

Patnáct let v NATO

Zvyšme podstatně výdaje na obranu!


Před patnácti lety byla Česká republika přijata do svazku zemí NATO. Připomínáme si toto významné výročí s vědomím, že naše příslušnost ke státům sdruženým v NATO nám dala možnost podílet se na společné obraně západní civilizace a být zároveň pod její ochranou.

U příležitosti tohoto výročí je třeba připomenout Stát Izrael, který je zcela nepochybně součástí západní, židovsko-křesťanské civilizace, statečně ji brání a i za to je vystaven nepřetržitým útokům nepřátel. Stát Izrael přitom nepožívá výhod členství v NATO. Konzervativní strana připomíná svůj návrh, prvně vznesený v r. 2002: je třeba pozvat Stát Izrael do NATO (viz příloha). Vyzýváme znovu vládu České republiky, aby v tomto smyslu naléhala na naše spojence a sama podnikla všechny kroky vedoucí tímto směrem, které jsou v její kompetenci.

Je dobře, že se těšíme ochraně organizace, která byla založena s cílem bránit své členy před napadením. Tím spíše je to dobře ve světě, ve kterém stále nebyl poražen islámský terorismus, a ve kterém na střední Evropu stále, a v těchto dnech opět intenzivněji, dopadá stín mocnosti, jejíž předchůdkyně nás před 46 roky okupovala a jejíž agresivní imperiální podstata - jak napadení Ukrajiny přesvědčivě ukazuje - se nikterak nezměnila.

Konzervativní strana apeluje na vládu České republiky, aby připomněla všem vládám zemí, sdružených v NATO, nutnost utužování transatlantických svazků. Evropské státy by měly aktivně spolupracovat se Spojenými státy.

Konečně je nezbytné zmínit, že Česká republika přislíbila, že jako člen NATO budeme každoročně na obranu vydávat nejméně 2% HDP. Toto slovo gentlemanů však neplníme; jako spojenci již v tomto bodě fatálně selháváme a výdaje na obranu dále klesají (a aktuálně se drži jen velmi těsně nad 1% HDP). To vše v situaci, kdy zatímní hlavní garant bezpečnosti Západu, tedy Spojené státy, přistoupil k podstatným škrtům ve svém rozpočtu na obranu. Konzervativní strana vyzývá odpovědné vládní i parlamentní činitele, aby k těmto závažným faktům přihlédli a vyvodili z toho příslušné závěry. Poučme se z událostí posledních dnů, kdy dlouhodobé podfinancování obranných rozpočtů zemí Západu ústí ve slabost, která se stává lákadlem pro mocenskou expanzi - a jak se ukázalo, lákadlem až příliš neodolatelným. Na ostatní partnery může naše vláda jen zdvořile apelovat, ale sami bychom měli udělat to, co je v našich silách, a jít příkladem: zásadně zvýšit výdaje na obranu a to okamžitě.

Za Konzervativní stranu

Josef Bílek

předseda