PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

20.03.2009

Autor: Dan Drápal, David Floryk, Jan Kubalčík

Otevřený dopis ministru Michaelu Kocábovi

Tento text nemusí odpovídat názorům Konzervativní strany.


V Praze, Brně a Ostravě, 17. března l.P. 2009

 

Vážený pane ministře,

se zájmem jsme zaregistrovali, že počátkem dubna t.r., u příležitost konference "Evropa přátelská dětem", hodlá ministerstvo, které řídíte, odstartovat kampaň kladoucí si za cíl "dosažení nulové tolerance násilí na dětech", a která bude daňové poplatníky stát, dle vyjádření předsedkyně vládního výboru pro práva dětí paní Evy Vaníčkové, 7 milionů Kč.

Rádi bychom Vám, vážený pane ministře, položili v této souvislosti několik otázek:

1. Co soudíte o biblické moudrosti: "Kdo šetří hůl, nenávidí svého syna, kdežto kdo jej miluje, trestá ho včas."? (Přísloví 12,34) Jako syn evangelického faráře jistě Bibli znáte.

2. Nedomníváte se, že snahou o vymýcení jakéhokoli fyzického trestu, tedy i toho spravedlivého, usilujete o to, aby byla dětem upřena dobrá výchova?

3. Nedomníváte se, že dítě daleko více než spravedlivým fyzickým trestem trpí např. rozvodem svých rodičů? Pokud souhlasíte, že toto dětské utrpení je zároveň četnější než oprávněně pranýřované týrání dětí i podstatně bolestnější a dlouhodobější (včetně následků) než spravedlivý přiměřený fyzický trest, co hodlá Váš úřad učinit v otázce rozvodů?

4. Jak se Váš úřad hodlá zasadit o lidské právo na život, které je v naší zemi upíráno více než 20 000 nenarozených dětí ročně? Kolik prostředků hodlá Váš úřad vynaložit na obranu základního lidského práva, práva na život, těchto zcela bezbranných dětí?

5. Neuvažujete o uspořádání konference "Evropa přátelská nenarozeným dětem"? Vhodným krokem k její přípravě by mohlo být ze strany Ministerstva pro lidská práva a menšiny převzetí záštity nad Dnem nenarozených dětí, kterým byl z iniciativy řady nestátních neziskových organizací již před osmi lety prohlášen každoroční 25. březen. Co o tom soudíte?

Vážený pane ministře, těšíme se na Vaše odpovědi a věříme, že nejsme sami.

Z toho důvodu bychom Vás rádi vyzvali, aby Vaše reakce byla veřejná, stejně jako je veřejný tento dopis. Formu zveřejnění samozřejmě ponecháváme plně na Vás, jistě pro Vás nebude obtížné zajistit Vašim názorům náležitou publicitu. My můžeme pouze přislíbit, že Vaše odpovědi umístíme na webové stránce www.konzervativniklub.cz, tedy na stejném místě, kde je na internetu publikován tento otevřený dopis.

S pozdravem

 

Dan Drápal, Praha

David Floryk, Ostrava

Jan Kubalčík, Brno

 

Kontaktní adresa: Konzervativní klub, o.s., Lidická 52, 70300 Ostrava

Na vědomí: sdělovací prostředky