PODPORUJEME

Národní pochod pro život 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

11.10.2002
Kategorie: Zemědělství

Autor: Jaromír Morávek

Otázky kladené Hnutím Duha

...a odpovědi ing. Jaromíra Morávka


 

Hnutí Duha

Hnutí DUHA 
Lublaňská 18, Praha 2- 120 00
tel.: 02/ 2251 2057, e-mail: propagace@hnutiduha.cz

Praha, 11.října 2002Vážená paní/Vážený pane,

Hnutí DUHA připravuje průzkum názorů letošních kandidátů do Senátu na vybraná ekologická témata, která se týkají legislativních opatření k ochraně zdraví a kvality života, jež se pravděpodobně ocitnou na programu jednání Senátu v příštích letech. Odpovědi budou v průběhu října zveřejněny: předpokládáme, že je nabídneme médiím a zároveň vydáme ve formě přehledného informačního letáčku pro voliče. Dovolujeme si proto obrátit se také na Vás s pěticí stručných otázek a prosbou o jejich zodpovězení.

Otázky pro kandidáty do Senátu jsou tedy následující:

1. Ekologická daňová reforma zavede daň z energie nebo znečištění a o stejnou částku sníží platby sociálního pojištění nebo výše některých jiných daní - aniž by se přitom měnila celková výše daňového zatížení. Podpoříte takovou reformu?

Ne. Daň z energie by velmi podvázala hospodářství státu. Znečištění je pak třeba trestat a daňový systém přeci není nástrojem trestů (nebo ano?) - tedy pokutami (nikoli však symbolickými...) až likvidací příslušného viníka (firmy). O snížení plateb na sociální pojištění nelze uvažovat bez kontextu nezbytné reformy penzijního systému. Tato reforma je pak na jedné straně velmi dlouhodobým procesem (až desítky let - její momentální negativní dopady je třeba optimálně rozložit...), na straně druhé branou k dalším možným reformám (včetně daňových - přitom snížení celkové daňové zátěže považuji za zcela nezbytné). Jestliže totiž platí, že více než 80% rozpočtu našeho státu spolknou mandatorní výdaje a z nich jsou penze (zejména starobní) nikoli nevýznamnou položkou, pak bez vyřešení tohoto stavu jsou všechny ostatní úvahy pouze školním cvičením či lovem slona pomocí špendlíku...

2. Budete hlasovat pro zákon, který zvýší povinnost výrobců postarat se o své odpadní plastové lahve až na 80 % produkce, a tím podpoří nabídku vratných lahví nebo recyklaci obalů?

Ano.

3. Podpoříte zákon o podpoře obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární panely, větrné elektrárny či spalování biomasy, podle úspěšného německého vzoru, který výrobcům dává jistotu minimální ceny za odběr?

Nevím. Záleželo by na konkrétní podobě předlohy. Jisté ale je, že má-li stát někomu zajistit cenu, musí mu doplácet do garantované výše (nebudou-li ochotni tuto cenu zaplatit odběratelé, k čemuž je však nelze nutit...) a aby na to měl musí zvýšit daně (nebo vzít z jiné položky - z které?). Obávám se, že to není nejlepší cesta k tomu jak dosáhnout rozšíření obnovitelných zdrojů energie. Jestliže je získávání energie z obnovitelných zdrojů tak nákladné, že se vzhledem k množství získané energie nevyplatí, pak je třeba hledat levnější technologie, prostřednictvím kterých se toto získávání děje... Navíc je třeba zvážit, zda v některých případech nedochází k nezamýšlenému důsledku zacyklení - např. je výroba solárních kolektorů ekologická?

4. Hlasoval(a) byste pro zákon o ochraně před povodněmi, který by zvýšil schopnost krajiny zadržovat vodu m.j. zákazem holosečí na svazích, vyhrazením povinně zalesněných nebo zatravněných pásů podél řek a potoků (pochopitelně nikoli namísto už existujících staveb či zahrad) a zvýšením výsadby místně odpovídajících druhů stromů v lesích?

Ano. Nevítal bych však takový zákon, který by měl "řešit" ochranu před povodněmi v závislosti na módní "poptávce" po takové normě vyvolané letošními záplavami. Správná údržba a tvorba krajiny samozřejmě velmi podstatně snižuje dopady případných záplav. A (nejen) v tomto případě shledávám synonymum k "správná" v "tradiční". Proto vidím jako prioritu návrat (zejména) zemědělské a lesní půdy do rukou jejich pravých vlastníků (ať se již jedná o církve či o drobné vlastníky, jejichž majetek je neprávem zadržován a rozkrádán povinnými osobami, nejčastěji různými zemědělskými družstvy - pohrobky JZD...). To nehovořím o daleko bezprostředněji s vodou souvisejících záležitostech - např. o manipulačních řádech přehrad, které jsou mnohdy staré desítky let a stále vycházejí z dávno neplatných předpokladů (např. uvažují masové zavlažování, které se téměř desítky let nerealizuje...).

5. Souhlasíte s ratifikací Aarhuské konvence, která mimo jiné zakazuje utajovat informace o znečištění a zajišťuje, aby každý měl právo se vyslovit k projektům, jako je nová skládka, velkolom nebo chemička nedaleko jeho domu?

Nevím. Musím přiznat, že s Aarhuskou konvencí nejsem seznámen. Rozhodoval bych se až po prostudování textu jako celku.

Pro případné upřesnění otázek se prosím obraťte na Vojtěcha Koteckého, vedoucího programů Hnutí DUHA, na emailu vojtech.kotecky@hnutiduha.cz nebo telefonním čísle 0604-202470.

Odpovědi by měly být jednoznačné (ano, ne, nevím). Zašlete je prosím na adresu Hnutí DUHA (Kristýna Káralová, Hnutí DUHA, Lublaňská 18, Praha 2 - 120 00), nebo na email propagace@hnutiduha.cz do 15. října 2002. Případné stručné zdůvodnění Vašeho stanoviska přivítáme, z prostorových důvodů ale nemůžeme zaručit jeho zveřejnění ve všech publikovaných materiálech (zveřejněna budou vždy všechna zdůvodnění, nebo žádné).

 

Těšíme se na Vaši laskavou odpověď.

 

S pozdravem,

 

Kristýna Káralová

Hnutí DUHA